ลบ แก้ไข

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 
       
บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALM)
เมืองหลวง             บัลดาร์ เสรี เบกาวัน
วันชาติ                  23 กุมภาพันธ์
สกุลเงิน                ดอลลาร์บรูไน
วันเข้าร่วมอาเซียน   7 มกราคม 2527
      
 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) 
เมืองหลวง              กรุงพนมเปญ 
วันชาติ                   9 พฤศจิกายน 
สกุลเงิน                 เรียล 
วันเข้าร่วมอาเซียน    9 เมษายน 2542 
 
     
 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (REPUBLIC OF INDONESIA)
เมืองหลวง              กรุงจาการ์ตา
วันชาติ                  17 สิงหาคม
สกุลเงิน                 รูเปียห์
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510 
 
     
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC)
เมืองหลวง              นครเวียงจันทร์
วันชาติ                   2 ธันวาคม
สกุลเงิน                 กีบ
วันเข้าร่วมอาเซียน    23 กรกฎาคม 2540
 
     
 
เมืองหลวง              กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันชาติ                   31 ธันวาคม
สกุลเงิน                 ริงกิต
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
     
 
    
        
สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
เมืองหลวง              เมืองเนปีดอ
วันชาติ                   4 มกราคม
สกุลเงิน                 จั๊ต
วันเข้าร่วมอาเซียน    23 กรกฎาคม 2540
     
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
เมืองหลวง               กรุงมะนิลา
วันชาติ                   12 มิถุนายน
สกุลเงิน                  เปเซ
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 
     
 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
เมืองหลวง              สิงคโปร์
วันชาติ                   9 สิงหาคม
สกุลเงิน                 ดอลลาร์สิงคโปร์
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
   
 
 
ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
เมืองหลวง              กรุงเทพมหานคร
วันชาติ                   5 ธันวาคม
สกุลเงิน                 บาท
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
   
 
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
เมืองหลวง              กรุงฮานอย
วันชาติ                   2 กันยายน
สกุลเงิน                 ด่ง
วันเข้าร่วมอาเซียน    28 กรกฎาคม 2538
 


แนะนำ10ประเทศอาเซียน


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,youtube
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,122 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ