ลบ แก้ไข

การบินไทยยืนยันสถานะการเงินมั่นคง

การบินไทยยืนยันสถานะการเ

นายโชคชัย ปัญญายงค์ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีมีข้อความเกี่ยวกับบริษัทฯ เผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ทั้งเรื่องการประกาศล้มละลาย และพนักงานประท้วงทำให้เที่ยวบินล่าช้า ขอชี้แจงว่าข้อความที่ปรากฏและเผยแพร่ไปตามสื่อออนไลน์ไม่เป็นความจริงแต่ อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีโอกาสที่จะเข้าข่ายล้มละลาย เพราะการล้มละลายต้องเกิดจากสภาพที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แม้แต่ครั้งเดียว และแม้ว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดี เพราะได้ลงทุนปรับปรุงฝูงบินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การขยายการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร แต่บริษัทฯ ได้เตรียมการชำระหนี้ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้เป็นอย่างดี
 
ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินประมาณ 315,923 ล้านบาท ขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 183,489  ล้านบาท โดยไม่รวมภาระค่าใช้จ่ายในรูปค่าเช่าสำหรับเครื่องบินในฝูงบินบริษัทฯ เช่าดำเนินงาน  20 ลำ ซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้วางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ
 
นอกจากนี้ หากมองย้อนไปในอดีตปี 2551 บริษัทฯ เคยมีผลประกอบการขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนภาษี (ไม่รวมด้อยค่าเครื่องบิน) สูงถึง 14,943 ล้านบาท โดยมีจำนวนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าหนี้สิน และบริษัทฯ ก็ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอยืนยันว่ายังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีแผนรองรับไว้อย่างรอบคอบ และกำลังพิจารณาปรับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่อยู่ในสถานะล้มละลายอย่างที่เป็นข่าว
 
ส่วนกรณีที่มีเที่ยวบินล้าช้าเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ขาดแรงงานที่ว่าจ้างจากภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในสนามบินที่ต้องอาศัยผู้มี ประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขอย้ำว่าข้อความที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือ ไม่ได้มีการประท้วงของพนักงานการบินไทยแต่อย่างใดเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักข่าวไทย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,927 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์การส่งออกกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนว่า มีแผนจะจัดคณะผู้แทนไป 4 ประเทศ ได้แก่...
  by dogTech
 • จากผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมการจัดทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน(ASEAN Niche Market Mapping) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวถึง...
  by Editor
 • สํานักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา เตรียมเปิดให้ผู้สนใจจะจด ทะเบียนจัดตั้งบริษัทในกัมพูชาสามารถจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในเดือนธ.ค.2558 เพื่ออํานวย...
  by Editor
 • นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส ผอ.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง หนัง กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมวางแผนนำผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่ม อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean