ลบ แก้ไข

กัมพูชาตั้งจังหวัดใหม่แยกจากกัมปงจามเป็นจังหวัดที่ 24

กัมพูชาตั้งจังหวัดใหม่แย

รัฐบาลกัมพูชาประกาศการก่อตั้งจังหวัดใหม่อีกแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งที่สมเด็จพระนโรดมบรมนาถสีหมุนี ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อไม่นานมานี้ โดยแยกพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ จ.กัมปงจามเดิมเกือบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 6 อำเภอ ไปรวมเป็น จ.ตะบองขมุม (Tbong Khmum) ที่เคยเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของกัมปงจามก่อนหน้านี้
       
       กัมปงจาม เป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซน ที่มีชายแดนติดกับเวียดนาม เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่กลุ่มเขมรแดงต่อต้านระบอบโปลโป้ต-เอียงสารี-เคียว สมพร เมื่อก่อนก่อตัวเคลื่อนไหว และข้ามฝึกอบมรมซ่องสุมกำลังในดินแดนเวียดนาม
       
       กัมปงจาม ประกอบด้วย 16 อำเภอ และ 6 อำเภอที่โอนไปสังกัดจังหวัดใหม่ได้แก่ อ.ตะบองขมุม เสือง (Suong) โอเรียงออว (O Rieng Ov) กรช ชมอร์ (Groch Chhmar) ดัมเบอร์ (Damber) บุญญาแกร็ก (Ponhea Krek) และ อ.เหมะมุ๊ต (Memut) เป็นจังหวัดที่ 24 ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรุงพนมเปญเมืองหลวง สำนักข่าวกัมพูชารายงาน
       
       ทางทิศเหนือของจังหวัดใหม่ติดกับ จ.กัมปงธม (Kampong Thom) กับ จ.กระแจ๊ะ (Kratie) ทางตะวันตกเป็น จ.กัมปงจาม (ใหม่) โดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลาง ทางทิศตะวันออกติดชายแดน จ.เตยนีง (Tay Ninh) เวียดนาม ทิศใต้ติด จ.กันดาล (Kandal) และ จ.เปรยแวง (Prey Veng)
       
       การเดินทางสู่จังหวัดใหม่ที่อยู่หางเมืองหลวงเพียง 100 กม.เศษไปได้ทั้งทางรถยนต์โดยสาร และโดยทางเรือตามลำน้ำโขงซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเท่ากัน
       
       สำนักข่าวของทางการไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนประชากรของ จ.กัมปงจาม และจังหวัดใหม่ แต่ตามตัวเลขในปี 2549 กัมปงจาม มีประชากรทั้งหมด 1,680,694 คน มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
       
       จังหวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสะพานกัมปงจามที่สร้างขึ้นด้วยความช่วย เหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกในดินแดนกัมพูชา.

กัมพูชาตั้งจังหวัดใหม่แย

เส้นสีน้ำตาลส้มลากไปตามเส้นเขตแดนจังหวัดกัมปงจามส่วนตะวันออกของแม่น้ำโขงที่กลายเป็นจังหวัดที่ 24 ของประเทศเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,519 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ