ลบ แก้ไข

afta คือ

afta คือafta คือ ????

afta ย่อมาจาก ASEAN Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างกันในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีและดำเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 และสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีเมื่อมีการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีระหว่างกัน ทั้งนี้ยกเว้นเวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนช้ากว่าสมาชิกอื่นๆ จึงได้รับการผ่อนผันให้ เวียดนามลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน ปี 2549 ส่วน ลาวและพม่าภายในปี 2551 และกัมพูชา ภายในปี 2553 


เขตการค้าเสรีอาเซียนAFTA

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ,aseanfta
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 33,041 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ