อสังหาริมทรัพย์กัมพูชาขยายตัวมากกว่า 31% ในปี 2556
อสังหาริมทรัพย์กัมพูชาขย

กระทรวงการจัดการที่ดิน ก่อสร้างและผังเมือง ของกัมพูชา ระบุว่า การลงทุนในภาคส่วนการก่อสร้างของประเทศขยายตัวมากกว่า 31% ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
       
       ในระหว่างเดือนม.ค. - ธ.ค. 2556 ภาคการก่อสร้างของประเทศมีการลงทุนรวมมากกว่า 2,773 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ที่มีการลงทุน 2,109 ล้านดอลลาร์
       
       กระทรวงการจัดการที่ดิน ก่อสร้างและผังเมือง ได้มอบใบอนุญาตให้นักลงทุนดำเนินโครงการก่อสร้างในปีนี้ ที่ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ศูนย์ที่พักอาศัยและการค้า โรงงาน คลังสินค้า สถานที่ศึกษา โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน และอาคารกีฬา เป็นต้น และคาดว่าการลงทุนในโครงการก่อสร้างเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2557
       
       การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกในปี 2551
       
       รัฐมนตรีกระทรวงการจัดการที่ดิน ก่อสร้างและผังเมือง ของกัมพูชา ได้กล่าวถึงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การลงทุนในภาคการก่อสร้างของประเทศขยาย ตัวว่ามาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและความไว้วางใจของนักลงทุนใน เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
       
       ภาคการก่อสร้างถือเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักที่สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดย 10 ประเทศแรกที่เข้าลงทุนในภาคการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพท์ของกัมพูชามากที่สุด คือ เกาหลีใต้ จีน อังกฤษ ไทย รัสเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย และเวียดนาม.เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 31 มกราคม 2557
พิมพ์หน้านี้