กัมพูชาประกาศห้ามสูบบุหรี่ในที่พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทำงาน
กัมพูชาประกาศห้ามสูบบุหร

ทางการกัมพูชาประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทำงาน รวมทั้งอาคารหน่วยงานรัฐ และร้านอาหาร นับว่าเป็นความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่งในการปกป้องประชาชนต่อการสัมผัสกับควัน บุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แม้ทางการจะยังไม่กำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนก็ตาม

ประกาศระบุให้ผู้ที่ควบคุมดูแลสถานที่ และผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งอาคารหน่วยงานรัฐ ร้านอาหาร และบาร์ต่างๆ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้จัดการพื้นที่เหล่านั้นติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”
       
       “หากผู้สูบบุหรี่ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ที่ควบคุบดูแลควรขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปสูบบุหรี่ด้านนอก” ข้อความส่วนหนึ่งในประกาศระบุ แต่ไม่มีการกล่าวถึงการลงโทษ หรือการปรับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนแต่อย่างใด
       
       ผู้อำนวยการบริหารองค์กรเอกชนรณรงค์เคลื่อนไหวด้านสุขภาพของกัมพูชา ระบุว่า ข้อห้ามที่ประกาศขึ้นนี้เป็นความก้าวหน้าในการปกป้องประชาชนจากการสัมผัสควันบุหรี่ โดยประชาชนกัมพูชาราว 90% สัมผัสกับควันบุหรี่ตามร้านอาหาร และในแต่ละปีมีชาวกัมพูชาประมาณ 10,000 คน เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
       
       ผู้สูบบุหรี่ชาวกัมพูชาใช้จ่ายเงินกับบุหรี่ และยาสูบ ราว 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี และยิ่งไปกว่านั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากยาสูบ สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสูบอย่างมาก
       
       ยาสูบ เป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพของผู้สูบ และคนอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบซึ่งหายใจรับควันบุหรี่เข้าไป จากการสำรวจเกี่ยวกับยาสูบในผู้ใหญ่ของกัมพูชา ประจำปี 2554 ระบุว่า ชาวกัมพูชาที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่สูบบุหรี่ 1.4 ล้านคน และอีก 550,000 คน ใช้ยาสูบไร้ควันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
พิมพ์หน้านี้