คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารประจำชาติในกลุ่­มประชาคมอาเซียน

 คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาห


 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารประจำชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน กันเถอะ 

 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก วีดีโอ youtube : Animation Cartoon ASEAN ( Lesson 4 ASEAN Foods)
โดย Editor Bow
วันที่ 28 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้