แรงงานไทยจับมือ 9 ประเทศมาตรฐานดูแลแรงงานอาเซียน

แรงงานไทยจับมือ 9 ประเทศ


       ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  รองปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างตราสารอาเซียนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว เผยว่า เมื่อ เร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะทำงานยกร่างตราสารอาเซียนฯซึ่งมีตัวแทนอีก 9 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วยที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยที่ประชุมได้หารือถึงกรอบร่างตราสารหรือแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนฯ และมีข้อตกลงร่วมกันว่าช่วงระยะแรกของการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนฯ จะเน้นดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งประเทศที่เป็นผู้ส่งแรงงานจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดทำเอกสารเพื่อไม่ให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง และดูแลเรื่องสัญญาจ้าง รวมทั้งป้องกันการหลอกลวงจากนายหน้าเถื่อน

ขณะที่ผู้รับแรงงานจะต้องดูแลเรื่องไม่ให้การหลอกลวงแรงงานต่างด้าว ดูแลให้มีการทำสัญญาจ้างให้มีการจ้างงานถูกต้องตามกฎหมาย  มีการออกใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการจ่ายค่าจ้าง การคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศผู้รับกำหนดเอาไว้

      รองปลัด รง.กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมนั้น แต่ละประเทศมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป และสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)  ฉบับที่ 87 และ 98 บางประเทศในอาเซียนให้การรับรองแล้ว แต่บางประเทศ เช่น ประเทศไทย ยังไม่ได้ให้การรับรองอนุสัญญาไอแอลโอทั้งสองฉบับนี้ ทำให้ทั้งสองเรื่องนี้ไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้

ทั้งนี้ จะรายงานข้อสรุปเบื้องต้นในการยกร่างตราสารอาเซียนฯในที่ประชุมปลัดกระทรวงแรงงานของอาเซียน ซึ่งจะมีการประชุมกันในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เพื่อนำรายงานต่อไปยังที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประชุมที่ประเทศ เมียนมาร์เช่นกัน

หลังจากนั้นคณะทำงานฯ จะประชุมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป โดยตั้งเป้าหมายจะยกร่างตราสารอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้


แรงงานไทย กับ AEC


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์  ,แรงงานไทย กับ AEC
โดย Editor Bow
วันที่ 22 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้