AEC ช่วยให้ SMEของฟิลิปปินส์เข้าถึงตลาดอาเซียนได้มากขึ้น

AEC ช่วยให้ SMEของฟิลิปป

      สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (อาเซียนบีเอซี) เปิดเผยรายงานแนวโน้มความเคลื่อนไหวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยในเครือข่ายสายโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 เนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่นับเป็นปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีมาอย่างยาวนาน
 
        อาเซียนบีเอซี ระบุอีกว่า การเปิดเออีซียังจะช่วยเอสเอ็มอีสายการผลิตในฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ได้มากขึ้น และนำไปสู่การเจาะตลาดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียต่อไป  
 
         กิล กอนซาเลส รองประธานด้านการจัดการความเสี่ยงและการบริหารองค์กรของบริษัทเพื่อการลงทุนเอสเอ็มอินเวสเมนต์ คอร์ป ของฟิลิปปินส์ ระบุ คาดว่า การเปิดเสรีอาเซียน จะส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจขนาดเล็กในฟิลิปปินส์ และรายย่อยของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอีกด้วย
 
        ทั้งนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทำให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรีมากขึ้น ตลอดจนเอื้ออำนวยให้การไหลเวียนของโลจิสติกส์ในภูมิภาค จากระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น

SME ตีแตก รวม 8 สุดยอดธุรกิจแห่งปีเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก โพสต์ทูเดย์
โดย Editor Bow
วันที่ 22 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้