ผู้ว่า กทม.เปิดประชุมเตรียมพร้อมหารือผู้นำเมืองอาเซียน

ผู้ว่า กทม.เปิดประชุมเตร

 เมื่อวานนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมนักบริหารระดับสูงของเมืองหลวงประเทศอาเซียน (Senior Officials Meeting for the Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals) โดยมีนักบริหารระดับอาวุโสซึ่งเป็นผู้แทนจากเมืองหลวง ของประเทศสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงพนมเปญ กรุงจาการ์ตา กรุงเวียงจันทน์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเนปิดอร์ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย และสิงคโปร์ (เขตปกครองภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) และสำนักงานเลขาธิการองค์การอาเซียน เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้ผู้แทนเมืองสมาชิกได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเข้าร่วมเป็นองค์กรอาเซียน (ASEAN Affiliated Organization) อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางปฏิญญาอาเซียน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมใหญ่ "The Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals" (MGM ASEAN) ที่กรุงเทพมหานครรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน ส.ค. 57 ซึ่งกำหนดหัวข้อหลักการประชุม "ASEAN Goes Local : Initiatives for City Cooperative Networks" และหัวข้ออภิปรายย่อย 12 ประเด็นภายใต้ 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ความปลอดภัยสาธารณะ การอพยพย้ายถิ่นและการจัดการภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขนส่ง การท่องเที่ยวและการเสริมสร้างขีดความสามารถ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน การบริการสาธารณะสิ่งแวดล้อม และประชาสังคม

นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนสมาชิกเมืองยังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ 2014 ที่จะมีการลงนามในการประชุม MGM ASEAN ครั้งที่ 2 ในเดือน ส.ค. นี้ด้วย.


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์
โดย Editor Bow
วันที่ 29 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้