เวลาราชการและธุรกิจในกัมพูชา

เวลาราชการและธุรกิจในกัม

เวลาในกัมพูชา เท่ากับเวลาในประเทศไทย

 
1. เวลาราชการ  
         - วันจันทร์ถึงวันศุกร์  
         - เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.
 
2. เวลาทำการภาคธุรกิจ
         - วันจันทร์ถึงวันศุกร์
         -  เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.
 
3.เวลาทำการห้างสรรพสินค้า
         - วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
         - เวลา 8.00 – 20.00 น.
 
4.เวลาทำการธนาคาร
         - วันจันทร์ถึงศุกร์
         - เวลา 8.00 – 15.00 น.เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก aseanthai.net
โดย Editor Bow
วันที่ 12 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้