สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงานสงกรานต์ไทย-ลาว

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงา

          เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 14 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "สะบายดีปีใหม่ พ.ส. 2557" เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ซึ่งตรงกับเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาว พร้อมทรงร่วมพิธีบายศรีและงานราตรี โดยมีนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศลาว และภริยา  นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จถึงบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฉลองพระองค์ประจำชาติลาว เสื้อผ้าไหมสีฟ้าน้ำทะเล พาดสไบสีน้ำเงินและผ้าซิ่นสีน้ำเงิน ทรงสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูต แล้วเสด็จฯ ยังภายในห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เสด็จฯประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถา จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท โดยมี หมอพร (พราหมณ์) สีจัน สอแพงคำฮัก ซึ่งเป็นผู้เคารพนับถือของ ชาวลาวที่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยและภยันตรายต่างๆ

ทั้งนี้ ระหว่างการเสด็จฯ นั้นทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนชาวลาวที่มารอรับเสด็จฯ ด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานกว่า 500 คน ยิ่งนัก ต่อมานายหลี ได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน จากนั้น นายทองลุน  จึงกราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหารค่ำระหว่างนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดงจากคณะศิลปะนครหลวงเวียงจันทน์ เริ่มต้นด้วย บทฟ้อน (การแสดง รำ) สาวลาวล้านช้าง, ขับร้องเพลงสุขีปีใหม่ โดยศิลปินหญิง คำพูวัน, บรรเลงแคนวง จากน้องๆ จากสโมสรวัฒนธรรมบ้านด่านช้าง, ขับร้องเพลงกลิ่นหอมกุหลาบปากเซ โดย ศิลปินชาย นาย จันสุข, การแสดงรำจำปาเมืองลาว, ลำ สีพันดอน จากหมอลำแขวงนำปาสัก, ลำสั้น-ลำล่อง-ลำเต้ย จากหมอลำ จ.ขอนแก่น

จากนั้นได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมรำวงสามัคคีและทรงร่วมร้องเพลงด้วยพระเกษมสำราญยิ่งนัก สร้างความม่วนซื่น ความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะแห่งความสุข  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูตลาว ประจำประเทศไทย ได้จัดขึ้นรับวันสงกรานต์และฉลองวันปีใหม่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันสืบต่อไปเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์
โดย Editor Bow
วันที่ 15 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้