ธุรกิจที่ขยายตัวมากที่สุดหลัง ประชาคมเศรษ­ฐกิจ อาเซียน

ธุรกิจที่ขยายตัวมากที่สุ


ธุรกิจที่ขยายตัวมากที่สุดหลัง ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 
1. การท่องเที่ยว
2.โรงแรม และ ร้านอาหาร
3.รถยนต์ รถจักรยานยนต์
4.เครื่องจักรกล
5.เครื่องใช้ไฟฟ้า
 เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก มองโลกแบบวิกรม ตอน ธุรกิจที่ขยายตัวมากที่สุดหลังประชาคมเศรษ­ฐกิจอาเซียน
โดย Editor Bow
วันที่ 29 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้