5 กลุ่มสินค้าที่ตลาดผู้สูงอายุในไทย-อาเซียน สนใจ

 5 กลุ่มสินค้าที่ตลาดผู้

    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน โดยประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีถึง 36.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 5.89% ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน

ขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า 66 ล้านคน มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 6.5 ล้านคน คิดเป็น 9.9% ดังนั้น จึงสามารถมองหาโอกาสในการทำตลาดเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจการต่อรองสูงเนื่องจากมีกำลังซื้อสูง จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุทั้งในตลาดไทยและตลาดอาเซียน

นางอรรชกากล่าวว่า สำหรับสินค้าที่มาแรงและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุมี 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.อาหารแปรรูปโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และคาดการณ์ว่าแนวโน้มผู้รักสุขภาพจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพไปตามวัยก็จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น

2.เฟอร์นิเจอร์ อาทิ กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านยังมีแนวโน้มเติบโต เช่น เตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้และไม่สูงเกินไป ที่นอนยางพาราที่มีความแข็ง ตัวเก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง และหมอนเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

 3.สินค้าไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งไทยมีเครื่องสำอางประเภทออร์แกนิกผลิตจากธรรมชาติหรือสมุนไพร และกำลังได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทยโดยนำสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณต่อต้านริ้วรอย ยกกระชับ ลดรอยกระจุดด่างดำมาผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องสำอางไทยเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสทางการตลาดได้

4.เครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ เพราะเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วผู้ประกอบการไทยจะสามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการรุกตลาดอาเซียนที่นับวันจะเติบโต โดยเฉพาะในเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และบรูไน

 5.วัสดุก่อสร้างสำหรับผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างและตกแต่งบ้านเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้าน เช่น ก๊อกน้ำ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกแบบปัดไปด้านข้างมากกว่าแบบหมุนหรือกด ลูกบิดประตู เลือกแบบมีร่องมากที่สุดเพราะไม่ลื่น จับถนัดมือ กลอนประตูมักเลือกแบบที่มีกลไกในการล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะคนวัยนี้มักกังวลถึงความไม่ปลอดภัยมากกว่าวัยอื่นเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  aseanthai.net
โดย Editor Bow
วันที่ 15 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้