ต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวรถไฟจากฝั่งไทยไปยังท่านาแล้งของลาวมากกว่าเดิม

ต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวร

       นายสมซะนะ ลาซะพง หัวหน้าสถานีกล่าวว่า จำนวนดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ แต่ 80% ของผู้โดยสารก็ยังเป็นชาวต่างชาติ ชาวลาวเองก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่มาก สาเหตุสำคัญดั้งเดิมก็คือ สถานีรถไฟอยู่ไกลจากสถานีรถโดยสารเข้าและออกตัวเมืองนครเวียงจันทน์ ไม่สะดวกในการเดินทาง
       
       รถไฟโดยสารไทย-ลาว ลาว-ไทย เปิดให้บริการมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ใช้บริการรถไฟจากเมืองหนองคายทางฝั่งไทย นำนักท่องเที่ยวมุ่งสู่นครเวียงจันทน์ โดยไปกับรถโดยสารที่ไปรับถึงสถานีอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนายสมซะนะ กล่าวว่า เมื่อการก่อสร้างทางรถไฟเฟสที่ 2 ระหว่างสถานีท่านาแล้ง กับสถานีบ้านคำสะหวาดเมืองไซเสดถาแล้วเสร็จผู้โดยสารท้องถิ่นก็จะเพิ่มขึ้น
       
       ทางรถไฟสายแรกของลาวความยาวเพียง 3.5 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยเงินกู้กับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย เฟสที่ 2 ระยะทาง 9 กม.เศษ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากไทยอีกเช่นกัน แต่รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนใจขอล้มเลิกโครงการโดยหวังจะสร้างทางรถไฟช่วงนั้นให้เป็นแบบรางกว้าง 1.435 เมตร รองรับรถไฟความเร็วสูงจากจีนซึ่งต่อมามีความคืบหน้าช้ามากเนื่องจากปัญหาหลายประการ
       
       รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนใจอีกครั้งหนึ่งขอกลับมาสร้างทางรถไฟเฟสที่ 2 โดยใช้รางกว้าง 1 เมตรเท่าเดิม เพื่อเชื่อมสถานีท่านาแล้งเข้ากับตัวเมือง และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟไทยที่ใช้รางกว้างเท่ากัน
       
       ปัจจุบัน ลาวได้พัฒนาสถานีท่านาแล้งให้ดูทันสมัย มีการติดตั้งตู้เอทีเอ็มให้บริการผู้โดยสาร จัดสร้างร้านค้าร้านขาย ร้านอาหาร ที่นั่งพักผ่อน และหน่วยบริการต่างๆ ภายในอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นนาข้าวในเขตบ้านดงโพสี
       
       รถไฟออกจากท่านาแล้งเวลา 11.00 น.ทุกวัน และออกจากสถานีเมืองหนองคายเวลา 15.00 น.ในเที่ยวกลับเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 21 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้