วันอาเซียน หรือวันครบรอบก่อตั้งอาเซียน


วันที่8 สิงหาคน วันเกิดหรือวันครบรอบของ อาเซียน และจะประสบผลสำเร้จในเป้าหมายของอาเซียน
ในปี 2558 ยังมีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ ในทะเลจีนใต้ และไทยยังได้สูญเสียการเป็นผู้นำในอาเซียนให้แก่อินโดนีเซียไป
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Oneworld 08-08-55 อาเซียนเดย์ 45 ปี อาเซียน
โดย Editor Bow
วันที่ 30 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้