ดิจิทัล คอมเมิร์ซ บุก อาเซียนในยุคนี้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น นักการตลาดหลายรายพยายามจะสื่อสารและทำอย่างไรในการตลาด
หรือที่เรียกว่า ดิจิทัลคอมเมอร์ซ จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอาเซียน aec
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  ดิจิทัลคอมเมอร์ซบุกตลาดเออีซี
โดย Editor Bow
วันที่ 30 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้