แรงงานและสังคมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่ม อาเซียน

แรงงานและสังคมจะเปลี่ยนแ


ทุกวันนี้อุตสหกรรมการผลิตของเราต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติดเป็นจำนวนมาก 
ประชากรไทยทั้งหมด 64 ล้านคน
ต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทย 20 ล้านคน ปละประเทศไทยอาจจะขาดแรงงาน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก   มองโลกแบบวิกรม ตอน แรงงานและสังคมจะเปลี่ยนแปลง
โดย Editor Bow
วันที่ 30 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้