เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำ

เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำของสมาชิกเพื่อนบ้านอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์ค่าแรงสูงที่สุด และประเทศพม่าค่าแรงต่ำสุด

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก
โดย Editor Bow
วันที่ 1 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้