ไปประเทศพม่าต้องแวะไปชมความสวยงามของ เจดีย์ชเวดากอง

เดินทางไปประเทศพม่าต้องแ


เจดีย์ชเวดากอง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ ประเทศพม่า
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมอยู่ไม่น้อย
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เจดีย์ชเวดากอง
โดย Editor Bow
วันที่ 1 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้