มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา

มะละกา และจอร์จทาวน์ นครมะละกาและจอร์จทาวน์ อยู่ในประเทศทาเลเซีย เมืองแห่งนี้ได้พัฒนามานานกว่า ๕๐๐ ปี ด้านการค้าขายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกบนช่อง แคบมะละกา อิทธิพลของเอเชียและยุโรปได้ผสมผสานทางวัฒนธรรม ตึกที่ทำการของรัฐบาล โบสถ์ จตุรัส และป้อมปราการต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพมะละกาในยุคต้นของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากรัฐสุลต่านมาเลย์ ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ (พุทธศตวรรษที่ ๒๐)

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  Malaisie - Georgetown & Melaka
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้