อังกอร์ หรือนครวัด

อังกอร์ หรือนครวัด


แองกอร์เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร รวมบริเวณป่าด้วย อุทยานโบราณแองกอร์เป็นที่ตั้งของซากที่เหลือของเมืองหลวงต่าง ๆ ของอาณาจักรเขมร ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๕ (พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๒๐) รวมถึงนครวัดนครธม ปราสาทบายน อันงดงามด้วยการประดับประดาด้วยประติมากรรมมากมาย UNESCO ได้จัดตั้งโครงการอย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันสถานที่และบริเวณโดยรอบ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ตัวอย่าง นครวัด นครธม1 กำเนิดอารยะสุวรรณภูมิ
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้