เลขาอาเซียน ยืนยันถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศเมื่อเข้าสู่ อาเซียน

เลขาอาเซียน ยืนยันถึงควาaseanthai.net


เลขาธิการอาเซียน นายเล เลือง มินห์  ยืนยันถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศเมื่อเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2015

การรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศควรจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและ โปรแกรมของอาเซียนเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาข้างหน้า.  เป้าหมายของความเท่าเทียมทางเพศควรจะเป็นศูนย์กลางของทั้ง 3 เสาหลัก คือด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง-ความมั่นคง และด้านสังคม–วัฒนธรรม เขาให้ความเห็นในระหว่างการฝึกอบรมเรื่องกระแสหลักทางเพศเป็นเวลา 3 วันให้กับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนมากกว่า 80 คนในจาการ์ตา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เป้าหมายการฝึกอบรมก็เพื่อทำให้เกิดควารู้ที่ดีขึ้นในความเท่าเทียมทาง เพศที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบันรวมทั้งช่วยเป็นกลยุทธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ทักษะการปฏิบัติในประเด็นและมุมมองเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก http://aseanwatch.org

โดย Editor Bow
วันที่ 19 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้