จริงหรอที่สิงคโปร์จะขาดแคลนพยาบาล

จริงหรอที่สิงคโปร์จะขาดแ


อนาคตสิงคโปร์จ่อขาดแคลน "พยาบาล" แม้มีโครงการฝึกพยาบาลในประเทศเพิ่มจาก 1,700 คนต่อปี เป็น 2,700 คนต่อปีแล้วก็ตาม
จากตัวเลขจำนวนพยาบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของสภาพยาบาลสิงคโปร์ บ่งชี้ให้เห็นว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศจะต้องนำพยาบาลจากต่างประเทศเข้ามาทำงานปีละ 1,100-2,000 คน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น

ทั้งนี้ สิงคโปร์ มีแผนจะขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะทำให้พยาบาลขาดแคลน เนื่องจากมีการแย่งชิงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ และคลินิก

ในปัจจุบัน สิงคโปร์มีพยาบาลทั้งสิ้น 34,200 คน รายงานประจำปีล่าสุดของสภาพยาบาลสิงคโปร์ ระบุว่า พยาบาลต่างชาติส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ราวเกือบ 4,000 คน อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสิงคโปร์

ขณะที่ โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน พยายามอย่างหนักในการทำให้พยาบาลที่มีอายุและประสบการณ์ทำงานกับโรงพยาบาลต่อไป ปลายปี 2554 สิงคโปร์มีพยาบาลอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งสิ้้น 2,280 คนเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.
โดย Editor Bow
วันที่ 22 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้