มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเ
www.ukm.my
 

มหาวิทยาลัย แห่งชาติมาเลเซีย University of Malaya (UM) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเริ่มแรกก่อตั้งในปีสิงคโปร์เมื่อปี 1949 และได้มาก่อตั้งในสิงคโปร์เมื่อปี 1959 จนในที่สุดมหาวิทยาลัยในส่วนที่อยู่ในมาเลเซียได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำมาเลเซียในปี 1962 ในนามของ University of Malaya มหาวิทยาลัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ปัจจุบันการเรียนการสอนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สีประจำมหาวิทยาลัยคือ แดง ทอง น้ำเงิน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเ
www.dek-d.com


คณะที่เปิดสอนสำหรับระดับปริญญาตรี
FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF BUSINESS AND ACCOUNTING
ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
FACULTY OF LANGUAGE AND LINGUISTIC
FACULTY OF EDUCATION
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF SCIENCE
FACULTY OF BUILT ENVIROMENT
FACULTY OF ENGINEERING
FACULTY OF MEDICINE

สาขาที่เปิดสอนปริญญาโท

FACULTY OF ARTS & SOCIAL SCIENCES

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Arts (by Research)

Master of Southeast Asian Studies

Master of Arts (English Literature)

Master of Arts (Malaysia History)

Master of Arts (Southeast Asian History)

Master of Publishing Studies (MPS)

Master of Strategic and Defence Studies (MSDS)
 

FACULTY OF BUSINESS & ACCOUNTANCY

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Business Administration (MBA)

Master of Management (MM)
 

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Computer Science (MCS)

Master of Library And Information Science (MLIS)

Master of Software Engineering (MSE)


FACULTY OF DENTISTRY

Doctor of Philosophy (Ph. D)

Master of Clinical Dentistry (MClinDent)

Master of Dental Science (MDSc)

Master of Orthodontics (MOrtho)
 

FACULTY OF ECONOMICS & ADMINISTRATION  

Doctor of Philosophy (Ph. D)

Master of Applied Statistics (MAppStat)

Master of Economics (MEc)

Master of Public Administration (MPA)

Master of Development Studies


FACULTY OF EDUCATION

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Counselling (MCouns)

Master of Early Childhood Education [MEd(ECEd)]

Master of Education (MEd)

Master of Educational Management (MEdM)

Master of Instructional Technology (MInstTech)

Master of Mathematics Education with Information Communication and Technology (MMathEd with ICT)

Master of Science Education with Information Communication and Technology (MScEd with ICT)
 

FACULTY OF ENGINEERING

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Engineering Science (MEngSc)

Master of Engineering (Manufacturing)

Master of Engineering (Power Systems)

Master of Engineering (Telecommunications)

Master of Engineering (Mechatronics)

Master of Engineering (Industrial Electronics and Control)

Master of Engineering (Mechanical)

Master of Engineering (Materials and Technology)

Master of Engineering (Safety, Health and Environment)

Master of Engineering (Biomedical)
 

FACULTY OF LANGUAGES & LINGUISTICS

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of English as a Second Language

Master of Linguistics

Master of Modern Language Studies
 

FACULTY OF LAW

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Criminal Justice (MCJ)

Master of Laws (LLM)

 
FACULTY OF MEDICINE

Doctor of Medicine (MD)

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Anaesthesiology (MAnaes)

Master of Clinical Oncology

Master of Emergency Medicine

Master of Family Medicine (MFamMed)

Master of Internal Medicine (MIntMed)

Master of Medical Physics (MMPhysics)

Master of Medical Science (MMedSc)

Master of Medical Science in Clinical Pathology (Forensic Pathology) [MMedScClinPath(ForensicPath)]

Master of Medical Science in Public Health (MMedScPH)

Master of Obstetrics and Gynaecology (MObGyn)

Master of Ophthalmology (MSOphtal)

Master of Orthopaedic Surgery [MS (Ortho)]

Master of Otorhinolaryngology (Head and Neck Surgery) [MS(ORL)]

Master of Paediatrics (MPaeds)

Master of Pathology (MPath)

Master of Psychological Medicine (MPM)

Master of Public Health (MPH)

Master of Radiology (MRad)

Master of Rehabilitation Medicine (MRM)

Master of Sports Medicine (MSM)

Master of Surgery (MS)

Master of Nursing Science
 

FACULTY OF SCIENCE

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Biotechnology (MBiotech)

Master of Science (Analytical Chemistry & Instrumental Analysis)

Master of Science

Master of Science (Petroleum Geology)

Master of Science (Science, Technology & Sustainability)

Master of Science (Statistics)

Master of Technology (Environmental Management) [MTech(EnvMgt)]

Master of Technology (Materials Science) [MTech(MatSc)]

Master of Bioinformatics

Master of Science (Applied Physics)


FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT

Doctor of Philosophy (Ph.D)

Master of Real Estate

Master of Science (Architecture)

Master of Science (Building)

Master of Science (Estate Management)

Master of Science (Project Management)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเ
gm-ukm.blogspot.com

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเ
kakyong89.wordpress.com 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก National University of Malaysia (UKM) ,เด็กดีดอทคอม

โดย Editor Bow
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
พิมพ์หน้านี้