ต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวพม่า มากมายจำนวนพุ่งเป็นทวีคูณ
ต่างชาติเดินทางเข้ามาเที

จนถึงสิ้นปี 2555 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครย่างกุ้ง รวมทั้งสิ้น 3.08 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุด เผยแพร่โดยกรมการบินพม่า และเป็นตัวเลขสูงกว่าจำนวนที่สำนักงานใหญ่สถิติเผยแพร่ก่อนหน้านี้
       
       จำนวนผู้โดยสารที่ไปกับสายการบินต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างย่างน่าอัศจรรย์จาก 1.6 ล้านคน เมื่อสิ้นปี 2552 กลายเป็นกว่า 3 ล้านคนในขณะนี้ หนังสือพิมพ์อีเลฟเว่นนิวส์ รายงานซึ่งตัวเลขของสำนักงานสถิติกลางพม่าก่อนหน้านี้คาดว่าจำนวนจะทะลุ 3 ล้านในสิ้นปี 2556
       
       จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็วนี้ได้ทำให้เกิดความวิตกว่าสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวในกรุงเก่า ซึ่งเป็นทั้งศูนย์การเศรษฐกิจ การลงทุน และการทูตของประเทศจะไม่สามารถรับมือได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ถ้าหากการสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เปิดใช้ไม่ทันตามกำหนดในปี 2560
       
       ปัจจุบัน สนามบินมิงกะลาโดง รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2.7 ล้านคน เมื่อการพัฒนายกระดับที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้แล้วเสร็จก็จะรับคนได้เพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านต่อปี แต่ถ้าหากอัตราเพิ่มของผู้โดยสารยังสูงขึ้นต่อเนื่องในระดับนี้ก็ยังน่าเป็นห่วง
       
       ปัจจุบัน รัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเขตพะโค ที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร
       
       การก่อสร้างสนามบินหัวตารวดี (Hantharwaddy) ล่าช้ามานานปีแ ละกำหนดจะเริ่มในปี 2557 นี้ ทำให้เหลือเวลาก่อสร้างตามโครงการอีกเพียง 3 ปี ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้ว่ากระทรวงขนส่งจะจัดให้เป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกก็ตาม.เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 27 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้