รวมสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี
รวมสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี ในต่างจังหวัด (คาดว่าจะจัด)

ภาคกลาง

- วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
- สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
- วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
- วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา
- วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง
- วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
-วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
- วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
- วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง จ.สระบุรี
- วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วัดท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เลย
- วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี
- วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
- วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

- ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี
- วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ

- วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม จ.สุโขทัย
- วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
- วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
- วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
- วัดเชตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย
- วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน
- วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง จ.พะเยา
- วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
- วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ภาคใต้

- วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
- วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา จ.ตรัง
- วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง จ.สงขลา
- วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส
- วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
- วัดถ้ำเสือ อ.เมือง จ.กระบี่
- วัดตะโปทาราม อ.เมือง จ.ระนอง
- วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
- วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี
- วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก mthai

โดย Editor Bow
วันที่ 30 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้