ส่งออกข้าวเวียดนามปี 2556 ไม่ถึงเป้า
ส่งออกข้าวเวียดนามปี 255

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า เวียดนามมีรายได้ 2,986 ล้านดอลลาร์ จากการส่งออกข้าว 6.722 ล้านตัน ในปี 2556 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการส่งออกข้าวลดลง 18.7% และปริมาณลดลง 16.1% เมื่อเทียบรายปี
       
       รายงานยังระบุว่า เฉพาะในเดือน ธ.ค. เวียดนามขายข้าวไปทั้งสิ้น 500,000 ตัน ทำรายได้ 240 ล้านดอลลาร์ ลดลงทั้งในส่วนของรายได้ และปริมาณที่ 3.47% และ 18.36% ตามลำดับเมื่อเทียบรายปี
       
       ในปี 2556 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดหลักๆ หลายแห่งรวมทั้งจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินโดนีเซีย
       
       จากข้อมูลทางสถติล่าสุดของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งเวีดยาม ระบุว่า ในปี 2556 จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของวียดนาม เฉพาะช่วง 11 เดือนแรก จีนนำเข้าข้าวมากถึง 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.22% สร้างรายได้เพิ่ม 2.74% รวมเป็นมูลค่า 849.36 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 30.96% ของรายได้จากการส่งออกข้าวทั้งหมด
       
       หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเวียดนาม VNeconomy รายงานอ้างคำกล่าวของ นายฮวิง มิงห์ เว้ เลขาธิการสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามไม่สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้า 7.5 ล้านตัน ดังที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี 2556
       
       สาเหตุที่การส่งออกข้าวเวียดนามลดลงเป็นเพราะมีการแข่งขันสูง และความต้องการซื้อของตลาดเดิม เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลดลง
       
       ก่อนหน้านี้ ในเดือน พ.ย.2556 สมาคมอาหารเวียดนามจำเป็นต้องปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวถึง 11% เหลือเพียง 6.7 ล้านตัน
       
       สถิติของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโดยรวมของเวียดนามอยู่ที่ประมาณเกือบ 49 ล้านไร่ ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 851,460 ไร่ เมื่อเทียบรายปี
       
       หนังสือพิมพ์ออนไลน์ท้องถิ่นของเวียดนามรายงานคาดการณ์ว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศในปี 2557 จะลดลง 46.892 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงเหลือ 43.3 ล้านตัน ทั้งนี้ เป็นเพราะพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช ประเภทอื่น หรือนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อื่น
       
       ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาพืชผลการเกษตรชนิดอื่นๆ ของเวียดนาม หากพิจารณาในแง่ของความมั่นคงด้านอาหาร ค่าแรงของคนในชนบท และการจ้างงาน รวมทั้งรายได้จากการส่งออก ทั้งนี้ เวียดนามก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา.


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 3 มกราคม 2557
พิมพ์หน้านี้