อาเซียนจี้ไทย เร่งหาทางออกเดินหน้าภารกิจ AEC
อาเซียนจี้ไทย เร่งหาทางอ

ตัวแทนของประมุขรัฐ และหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน แถลงการณ์ จี้ไทยเร่งหาทางออกเดินหน้าภารกิจAEC ...

ตัวแทนของประมุขรัฐ และหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการในปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ในฐานะตัวแทนของประมุขรัฐ และหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนได้ติดตามพัฒนาการปัจจุบันในราชอาณาจักรไทยอย่างใกล้ชิด พวกเราขอเน้นย้ำว่าเสถียรภาพทางการเมืองในราชอาณาจักรไทยสำคัญ ต่อการบรรลุประชาคมอาเซียน ที่สันติ มั่นคง และมั่งคั่ง พวกเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือตามแนวทางประชาธิปไตยและโดยสันติ" แถลงการณ์ฯ ระบุ.เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ไทยรัฐ
โดย Editor Bow
วันที่ 4 มกราคม 2557
พิมพ์หน้านี้