ธุรกิจส่งออกสิงคโปร์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ธุรกิจส่งออกสิงคโปร์ประส

ธุรกิจส่งออกสิงคโปร์ต่างเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน หลังรัฐบาลประกาศแผนจำกัดการเดินทางเข้าสิงคโปร์ของชาวต่างชาติ เพื่อควบคุมจำนวนชาวต่างชาติให้ลดลงจากที่เป็นอยู่ ตามนโยบายเพื่อฟื้นฟูเสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยพรรครัฐบาล

 แผนลดจำนวนแรงงานต่างชาติและการสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ พัฒนาความสามารถในการผลิตให้เพิ่มขึ้น ด้วยจำนวนแรงงานที่น้อยลง กลับส่งผลกระทบให้หลายบริษัทจำเป็นต้องปฏิเสธลูกค้ากว่าครึ่งหนึ่งเพราะผลิต สินค้าไม่ทันตามความต้องการ ขณะเดียวกันก็ต้องปลดแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งออกไปด้วย

นายโคลิน กัว (Colin Kua) นักธุรกิจ Alcotec Precision Engineering Pte ให้สัมภาษณ์ว่า ทางเลือกที่มีอยู่และดีกว่า น่าจะเป็นการย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ ขณะที่นายฉัว ฮัก บิน (Chua Hak Bin) นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานให้กับธนาคารกลางสิงคโปร์มากว่า 6 ปีชี้ว่า นโยบายจำกัดจำนวนแรงงานที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในภาพรวม

ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกของสิงคโปร์ใน 9 จาก 11 เดือนหลังสุดลดลง จนหลายฝ่ายเกรงว่า การดำเนินนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขัน ของสิงคโปร์ในระยะยาว และเริ่มส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้แก้ปัญหาโดยเร็ว

อนึ่ง หลายบริษัทยอมรับว่า การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากชาวสิงคโปร์เองก็ไม่ต้องการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พวกเขาต้องยิ่งให้แรงงานที่มีอยู่ทำงานล่วงเวลาในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย แต่นั่นก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่อย่างใดเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก bloomberg.com

โดย Editor Bow
วันที่ 15 มกราคม 2557
พิมพ์หน้านี้