ลบ แก้ไข

เขมรรุกส่งออกข้าวหอมมะลิออแกนิกตลาดยุโรป-สหรัฐฯ

      เขมรรุกส่งออกข้าวหอมมะลิ

ชาวนาเขมรช่วยกันดำนาในทุ่งนาชานกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. บริษัทส่งออกข้าวของกัมพูชาได้ทำสัญญากับชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารเคมีในจ.พระสีหนุ รวมจำนวน 2,500 ตัน เพื่อส่งออกไปตลาดยุโรปและสหรัฐฯ.-- Reuters/Samrang Pring.

        แคมโบเดียเดลี่ - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดสารเคมีมากกว่า 1,000 ราย ใน จ.พระวิหาร ของกัมพูชา ลงนามข้อตกลงผลิตข้าวหอมมะลิ 2,500 ตัน ให้แก่บริษัท Amru Rice เพื่อส่งออกไปยังยุโรป และสหรัฐฯ
       
       “นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำสัญญาข้อตกลงกับบริษัทเพื่อส่งออกข้าวของเราไปยังตลาดต่างประเทศรายใหญ่” ประธานสหกรณ์การพัฒนามาตรฐานชีวิต หนึ่งในสมาคมข้าว 8 ราย ที่ลงนามข้อตกลงส่งออก
       
       ประธานบริหารบริษัท Amru Rice กล่าวว่า ชุมชนที่ลงนามข้อตกลงจะต้องผลิตข้าวให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลัก 3 ประการ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้
       
       “ประการแรก ข้าวมากกว่า 20% ต้องไม่แตกหัก ประการที่ 2 เมล็ดข้าวต้องมีความชื้นระหว่าง 14-24% และประการที่ 3 ข้าวหอมมะลิจะต้องปลอดสารเคมีไม่น้อยกว่า 90%” ประธานบริษัทผู้ส่งออกข้าว กล่าว และให้ข้อมูลว่า EcoCert องค์กรเอกชนของยุโรปที่ออกประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และออแกนิก ซึ่งตั้งสำนักงานในฝรั่งเศส จะตรวจสอบข้าวส่งออกเหล่านี้
       
       บริษัท Amru Rice วางแผนที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรใน จ.พระสีหนุในเดือน พ.ย. ในราคาที่สูงกว่าตลาด 20%


ขอบคุณที่มา :  
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,471 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 5 6 กรกฎาคม 2559...
  by dogTech
 • สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความเห็นที่กระชับความสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน...
  by dogTech
 • ประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน ในสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของทุนนิยม ประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากสังคมโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ นั้นมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม...
  by Editor Bow
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน trang.psu.ac.th กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ