ลบ แก้ไข

8 อาชีพเสรีในอาเซียน

8 อาชีพเสรีในอาเซียน


1. วิศวกร

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการประเมินเป็นเกณฑ์และอยู่ในระเบียบวินัยของวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกรหรือรัฐบาลภายในประเทศ
 

2. พยาบาล 

บุคคลธรรมดาที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพและการประชุมวุฒิพยาบาลอาชีพ โดยได้รับการประเมินจากพยาบาลมีอำนาจกำกับดูแลภายในประเทศตามสัญชาติทั้งทางเทคนิคและจริยธรรม โดยต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินอาชีพพยาบาล

3. สถาปนิก

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินความสามารถด้านอาชีพ (PRA) ในโครงการของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเทคนิค, ศีลธรรมและมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 

4. นักสำรวจ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในด้านความสามารถทางการสำรวจและมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมในการให้บริการหรือการสำรวจภายภายในเขตความรับผิดชอบและมีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในอาเซียน
 

5. นักบัญชี

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินโดย NAB และ PRA ในด้านเทคนิคและศีลธรรม โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายที่จะปฏิบัติอาชีพนักบัญชีและมีใบอนุญาตในการปฏิบัติงานการทำบัญชี
 

6. ทันตแพทย์

บุคคลธรรมดาที่ได้รับวุฒิการศึกษาด้านทันตกรรมและได้รับการประชุมวุฒิการศึกษาทันตกรรมมืออาชีพ โดยผ่านการจดทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบอาชีพทันตกรรมภายใต้การกำกับดูแลของประเทศตามสัญชาติของบุคคล  
 

7. แพทย์

บุคคลธรรมดาที่ได้รับวุฒิการศึกษาทางการแพทย์และมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพทางการแพทย์ โดยได้รับการจดทะเบียนอนุญาตวิชาชีพแพทย์ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของประเทศตามสัญชาติของบุคคล  
 

8. การบริการและการท่องเที่ยว

บุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการรับรองการประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยว (Professional Certification) จากคณะกรรมการและผ่านกระบวนการการประเมินความสามารถและคุณสมบัติเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

ขอบคุณที่มา : http://th.aectourismthai.com/

 

Editor
ชม 2,370 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ดูผิวเผินมาเลเซียเป็นประเทศทันสมัยที่สุดในอาเซียน แม้แต่สิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดกลาง มีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจคือ มาเลย์ จีน อินเดีย และชาติอื่นๆ...
  by Editor
 • รายได้ประชากรของ สิงคโปร์ และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสอง นิยมบริโภคสินค้าที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow
 • เมื่อเร็วๆ นี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลแรงงานทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ภายหลังการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 โดยระบุว่า ปี 2558...
  by Editor Bow
 • การ์ตูน คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคม อาเซียน 10 ประเทศ ใครที่ยังไม่รู้ว่าชื่อแต่ละประเทศ ในภาษาอังกฤษ เขียนและสะกดยังไง ไปดูกันเลยค่ะ ^__________^ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ