ลบ แก้ไข

รมว.ยุติธรรมจัดประชุมยาเสพติดอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งเป้าลดปัญหาใน 5 ปี

รมว.ยุติธรรมจัดประชุมยาเวันนี้ (15 ก.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดอาเซียนจาก 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วยไทย กัมพูชา บรูไนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม อีกทั้งยังมีอีก 3 ประเทศ คู่เจรจาคือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.พร้อมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดประเทศอาเซียนร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ประสานงานการป้องกันยาเสพติดในอาเซียน (ASEAN-NARCO (ASEAN Narcotics Cooperation Center) ที่ชั้น 4 ของอาคารสำนักงาน ป.ป.ส

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนยังคงมีความรุนแรงอยู่โดยเฉพาะการลักลอบผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะไอซ์จากแอฟริกาและโคเคนจากอเมริกาใต้เข้ามาในภูมิภาคนี้ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการใช้ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปสู่ประเทศที่สาม อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีการเปลี่ยนเส้นทางและจุดนัดหมายในการนำเข้ายาเสพติด มายังประเทศไทย โดยใช้ท่าอากาศยานในต่างจังหวัด เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เป็นต้น

และภายหลังจากอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายร่วมกันในการเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนใน พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด โดยยกปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติและเป็นวาระแห่งภูมิภาค ซึ่งเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของประชากร การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว

"การมีศูนย์ปราบปรามยาเสพติดร่วมกันในอาเซียน จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามยาเสพติดในอาเซียนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2558 ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกประเทศอาเซียนจึงต้องร่วมกันวางมาตรการเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด โดยเฉพาะประเทศไทย ต้องยอมรับว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติด มากที่สุดในอาเซียนเพราะเป็นประเทศทางผ่าน จึงเป็นเป้าหมายในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศอื่น นอกจากนี้ ในเร็วๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเยือนพม่า ซึ่งตนจะเร่งสรุปข้อหารือกับรัฐบาลพม่าในการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีต้นทางมาจากชนกลุ่มน้อยในพม่า เสนอนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับพม่า โดยการแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผล ทุกประเทศอาเซียนต้องควบคุมไปพร้อมกัน"รมว.กระทรวงยุติธรรม กล่าว

นายเพิ่มพงษ์ เปิดเผยว่า ในปีพ.ศ. 2557 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยหลายประการ สาเหตุหลักส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในประเทศ มาจากการที่บางประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงประสบปัญหาของการมีแหล่งผลิต ยาเสพติดในประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝิ่นอันดับ 2 ของโลก

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ส่งไปขายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ ประเทศไทยเข้าสู่ประตูอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ย่อมส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการลำเลียงการค้ายาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันมากขึ้น ป.ป.ส. เล็งเห็นความสำคัญของภัยคุกคามที่เป็นอันตรายสำหรับภูมิภาคอาเซียน จึงได้ใช้โอกาสนี้เปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านยาเสพติดของอาเซียน เป็นศูนย์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ในการร่างแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ที่ผ่านมา ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมปัญหายาเสพติดเพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงระยะ 5 ปี

โดยเน้นย้ำการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวพรมแดนชายแดน เพื่อให้สอดคล้องกับในปี พ.ศ. 2558 ที่อาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายร่วมกันในการเป็นเขตปลอดยาเสพติดด้วย โดยในวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสังเกตการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด และฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การลักลอบขนยาเสพติด ที่ท่าอากาศยานสมุย เพื่อให้สอดคล้องตามโครงการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอต่อการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.นี้ ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไป

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,406 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean