ลบ แก้ไข

กนอ.เร่งพัฒนา 5 พื้นที่ชายแดน ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรับ AECกนอ.พัฒนา 5 จังหวัดพื้นที่ชายแดน ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับ AEC เล็งจัดระเบียบสินค้า-แรงงานข้ามชาติ...

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้มีการศึกษาวางแนวทางไว้ตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา ถึงการเตรียมความพร้อมสู่เออีซี ปี 2558 และสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น โดยวัตถุประสงค์เบื้องต้น จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนก่อน โดยต้องการสร้างความมั่นคงให้กับเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน จัดระเบียบสินค้า ผลิตผลทางการเกษตรที่ข้ามแดนให้เข้าระบบ การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแม่งานสื่อสารแนวทางขับเคลื่อนให้พื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด คือ อ.แม่สอด จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้นภายใน 1-2 ปี จะขยายไปอีก 7 พื้นที่

ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้น แต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกันไป อาทิ แม่สอด ติดกับสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นเส้นทางหลักลำเลียงสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน มุกดาหาร ติดกับประเทศลาว ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่แล้ว จะสนับสนุนเรื่องการขนถ่ายสินค้าและเอสเอ็มอี เป็นต้น.


ขอบคุณที่มา : นสพ.ไทยรัฐ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,593 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ