ลบ แก้ไข

ปั้นมาตรฐานวิชาชีพเกษตรหวังเพิ่มศักยภาพคน-ขีดแข่งขันประเทศพร้อมลุยต่อกลุ่มอาชีพ เฉพาะทาง

 


  นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณ 100 ล้านบาท สําหรับจัดทํามาตรฐานอาชีพต่างๆ เพิ่มเติม โดยปีนี้จะให้ความสําคัญกับกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับสินค้ายางพาราและการแปรรูปยาง
 
    มาเลเซียมีมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับยางพารามานาน ทําให้แรงงานมีทักษะ เราจึงต้องจัดทํามาตรฐานบ้างเพื่อเป็นมาตรฐานไว้สําหรับอบรมและทดสอบ เพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกร ช่วยกันพัฒนาสินค้าให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น นอกจากนี้จะเร่งจัดทํามาตรฐานอาชีพในกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินการออกแบบผลิตภัณฑ์ช่างเทคโนโลยีระบบเสียงผู้ผลิตภาพยนตร์เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันทั้งในและนอกอาเซียนในอนาคต การจัดทํามาตรฐานไว้ก่อนจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ
ไทยสามารถใช้เทียบเคียงกับต่างประเทศ และเป็นแนวทางพิจารณารับคนมาทํางานในประเทศและออกไปทํางานต่างประเทศ

 


 
    ในการก่อตั้งสถาบันได้มีการประกาศกลุ่มสาขาอาชีพที่จะจัดทํามาตรฐานอาชีพไว้ในราชกิจ- จานุเบกษา รวมทั้งสิ้น 46 กลุ่มสาขาอาชีพหรือประมาณ 500-600 อาชีพ แต่จากการทํางานมาระยะหนึ่งพบว่ากลุ่มอาชีพดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมขอบเขตอาชีพที่ยังมีการทํางานในไทย ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันจึงจะเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ เพื่อช่วยกันรวบรวมอาชีพที่มีความจําเป็นต้องจัดทํามาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมต่อไป หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือนเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

 
    สําหรับปีงบประมาณ 2556 สถาบันจัดทํามาตรฐานอาชีพ 14 กลุ่มสาขาอาชีพ ปีงบประมาณ2557 อีก 18 กลุ่มอาชีพ จึงเหลืออีกประมาณ 14 กลุ่มอาชีพเดิมที่ยังไม่ได้เริ่มจัดทํามาตรฐาน ในปีงบประมาณ2558 จึงตั้งเป้าจัดทํามาตรฐานกลุ่มอาชีพต่างๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย 15 กลุ่มอาชีพ ซึ่งรวมถึงกลุ่มนอกเหนือ 46 กลุ่มเดิมด้วยขณะเดียวกันได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เพื่อนํามาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานมาเทียบกัน ลดความซ้ําซ้อน และช่วยให้เทียบเคียงมาตรฐาน
กับต่างประเทศได้เร็วขึ้น

ขอบคุณทีมา : 
โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,428 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) จะเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ทางเทคนิคในด้านการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดหุ้นของประเทศกัมพูชา...
  by dogTech
 • ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกำลังเร่งเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ทั้งลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ เราจะมาดูกันว่า แต่ละประเทศมีความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไปมากน้อยแค่ไหน และประเทศใดในอาเซียน...
  by Editor Bow
 • อาเซียนทั้งสามหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบนำร่องศุลกากรที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขนส่งและภาคการเงิน...
  by dogTech
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.ของสิงคโปร์ ปรับตัวขึ้น 5.5% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากยอดขายรถยนต์ที่แข็งแกร่ง มูลค่ายอดค้าปลีกทั้งหมดในเดือนก.ค. คาดว่าจะแตะที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean