ลบ แก้ไข

ระดมกึ๋นหาอุตฯ เป้าหมายดึงทุนสู่เออีซี

           นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2557 จะมีการประชุมบีโอไอของประเทศอาเซียน ที่กรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศพม่า เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยที่ประชุมจะหารือเรื่องการจัดทําอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถกระจายไปลงทุนได้ในทุกประเทศ ไม่เจาะจงว่าต้องไปลงทุนที่ประเทศใด ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องมีสายการผลิตยาว เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนในอาเซียนมีความท้าทายมากขึ้น โดยอัตราการลงทุนภายในอาเซียนด้วยให้บริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน การลดอุปสรรคการลงทุน และการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค
 
         กันเองยังต่ํามากหรือ17% ของการลงทุนทั้งหมดในอาเซียนขณะที่การลงทุนกันเองภายในสหภาพยุโรป 
(อียู) สูงถึง 60-70% ขณะเดียวกัน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ที่เข้ามายังอาเซียนมากกว่า 50% 
เป็นการลงทุนในสิงคโปร์เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการลงทุก่อนกระจายไปสู่ประเทศอื่นๆ จึงเกิดความไม่สมดุลในการลงทุนในอาเซียน ซึ่งการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกันจะช่วยสร้างความสมดุลการลงทุนได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือถึงมาตรการดึงดูดการลงทุนมายังอาเซียนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  พร้อมกันนี้จะมีการแบ่งข้อมูลระหว่างกัน เช่น แนวทางการชักจูงการลงทุน การแก้ปัญหาการจัดทําจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน การลดอุปสรรคการลงทุน และการ
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค

ขอบคุณที่มา : โพสต์ทูเดย์
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,744 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ