ลบ แก้ไข

ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี

ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชาวบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต-ภาครัฐ จับมือเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และศึกษาดูงานของกลุ่มอาเซียน ประเดิมทดลองเปิดโชว์ของดี ให้บริการด้านท่องเที่ยว 4 ฐาน “เมืองหน้าด่าน ตำนานรักสารสิน ถิ่นมอแกล็น ดินแดนวัฒนธรรม” 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
ผู้ว่าภูเก็ตชมผลผลิตจากชุมชน
        เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านท่าฉัตรไชย ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และศึกษาดูงานของกลุ่มอาเซียน ในพื้นที่บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายสมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทดลองเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านท่าฉัตรไชย ตามคำขวัญ “เมืองหน้าด่าน ตำนานรักสารสิน ถิ่นมอแกล็น ดินแดนวัฒนธรรม” 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
ผัดปลอดสารพิษที่มีการผลิตจากชุมชน
        นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกให้จังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 20 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนรองรับกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยจังหวัดภูเก็ต ได้คัดเลือก และพัฒนาหมู่บ้านท่าฉัตรไชย เป็นสถานที่ศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ พัฒนาอาชีพ OTOP กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้มัคคุเทศก์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวันนี้ (15 ต.ค.) ได้จัดให้มีการเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และศึกษาดูงานของกลุ่มอาเซียนขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน รวมทั้งเพื่อทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
สะพานสารสินจากมุมมอบจากใต้สะพาน
        ซึ่งหลังพิธีเปิดโครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเดินทางไปศึกษาดูงานตามฐานต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฐานเรียนรู้เพื่อโชว์ศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ม.ที่ 5 ต.ไม้ขาว ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เมืองหน้าด่าน ซึ่งท่าฉัตรไชยนั้นถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และสนุกสนานกับข้อมูลต่างๆ จากศูนย์นวัตกรรม ทั้งเรื่องของต้นไม้ต่างๆ และเดินชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนบนทางวอล์กเวย์ ที่สร้างสะพานไม้ ที่เดินเข้าไปในป่าชายเลย สิ้นสุดจากสะพานก็จะให้นักท่องเที่ยวล่องเรือแคนูชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
สะพานสารสินตำนานแห่งความรักซึ่งปัจจุบันปรับปรุงเป็นจุดชมวิว
        ฐานที่ 2 ตำนานรักสารสิน จุดนี้จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือหางยาวไปรู้จักกับตำนานรักสารสินซึ่งเป็นตำนานรักบริสุทธิ์ของ 2 หนุ่มสาว ที่เกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้ ซึ่งหนุ่มสาวทั้ง 2 คนถูกกีดกันความรักจึงตัดสินใจกระโดดจากสะพานเพื่อให้รักเป็นอมตะนิรันดรกาล ซึ่งนอกจากจะได้รู้จักกับตำนานรักสารสินแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมความสวยงามของสะพานแห่งแรกที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะภูเก็ต ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางสัญจรระหว่างจังหวัดพังงา และภูเก็ต รวมทั้งล่องเรือไปชมวิถีชีวิตชาวประมง การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง และชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
ชมวิถีชีวิตชาวประมง
        ฐานที่ 3 ถิ่นมอแกน จุดนี้จะพานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่บ้านหินลูกเดียว ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และฐานที่ 4 ดินแดนวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย นั้นนอกจากจะมีคนในพื้นที่ มีชาวเลแล้ว ปัจจุบันพบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่รวมของคนจากทุกจังหวัด ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก เช่น กลุ่มรักบาติก กลุ่มทำปลาเค็มที่อร่อยที่สุด นอกจากนั้น ยังมีวิถีชีวิตอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ทางชาวบ้านเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
วิถีชมชมของคนในพื้นที่บ้านท่าฉัตรชัยที่อาศัยการทำประมงพื้นบ้าน
        ขณะที่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การท่องเที่ยวต้องขายเรื่องของวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ซึ่งในอนาคตจะต้องหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้โรงแรมต่างๆ เป็นที่สำหรับการขายของ ขายวัฒนธรรมของชุมชน ภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ แต่การจะก้าวไปถึงจุดนั้นในส่วนของชุมชนเองก็จะต้องสร้างวัฒนธรรมให้มีความแข็งแกร่ง และจะต้องต่อยอดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการเปิดตัวให้คนภายนอกได้มองเห็น 
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
สาธิตการจับจั๊กจั่นทะเล
        
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
        
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
กิจกรรมล่องเรือแคนูชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน
        
 
ภูเก็ตเปิดบ้านท่าฉัตรไชยรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนประเดิมโชว์ของดี
วัฒนธรรมการแสดงของชาวมอแกล็น
        ขอบคุณที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,239 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มหาเจดีย์ บุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมาก อยู่ในอันดับ 4 ของโลก และเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใกญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • แหล่งช้อปปิ้งในบาหลี นักท่องเที่ยวแทบทุกคนชอบมาก คือ ช็อปปิ้ง ที่บาหลีเป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งจริงๆ คนบาหลีแท้ๆ ซื่อสัตย์ ใจดี ยิ้มง่ายเชื่อในเรื่องเวรกรรม...
  by Editor Bow
 • หนังสือแนะนำสถานที่เที่ยว "อัลติเมท ทราเวล ลิสต์" (Ultimate Travel list) ของนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลก "โลนลี่ แพลเน็ต" (Lonely Planet) ได้จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางทุกคนจะต้องไปเยือนให้ได้ สามอันดับแรก...
  by dogTech
 • อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๓,๒๐๐ เฮคเตอร์ รวมถึงเกาะปะการังทางเหนือและใต้ เป็นตัวอย่างของเกาะปะการังที่มีพันธุ์สัตว์ทะเลหนาแน่นมาก เกาะเล็ก ๆ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean