ลบ แก้ไข

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดสัมมนาฟรี ดันธุรกิจบริการไทยสู่ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดสัมมนาฟรี ดันธุรกิจบริการไทยสู่ AEC


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กําหนดจัดสัมมนา“ธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเปิด AEC”เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการให้กลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร การบริการที่พัก สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการทั่วไป
       
       สําหรับการดําเนินกิจกรรม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ โดยให้ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างการเป็นมืออาชีพ โดยหลักสูตรมีระยะเวลา จํานวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย หัวข้อหลักสูตร ดังนี้
       
       - พัฒนาธุรกิจบริการด้วยเกณฑ์มาตรฐานการบริหารธุรกิจ
       - หัวข้อ เสวนา Digital Economy กับการพัฒนาธุรกิจ
       - การบัญชี ภาษีอากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับธุรกิจบริการ
       - นวัตกรรม และการตลาดในธุรกิจบริการ
       
       จัดสัมมนา ในระหว่างวันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา ไปยัง ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2547 5954 หรือทาง E-mail : bizservicedbd@gmail.com
       
       โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.dbd.go.th และส่งภายในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
       
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,820 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ