ลบ แก้ไข

คอมมิวนิสต์ลาวพิมพ์หนังสือพุทธประวัติเผยแพร่ บอกเป็นคลังแห่งปัญญา

คอมมิวนิสต์ลาวพิมพ์หนังสือพุทธประวัติเผยแพร่ บอกเป็นคลังแห่งปัญญา

หนังสือพุทธประวัติเล่มแรกในเวอร์ชั่นของลาว ซึ่งยังไม่ทราบเนื้อหาในขณะนี้ ปกหลังพิมพ์เป็นภาพพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์ ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวก็ว่าได้ ที่ไม่แตะต้องการนับถือศาสนาของประชาชน ถ้าหากไม่ทำตนเป็นภัยต่อระบอบปัจจุบัน และ บรรดาผู้นำยังคงเข้าวัดฟังธรรมเช่นเดียวกันกับชาวบ้านทั่วไป. -- ภาพ: หนังสือพิมพ์ปะเทดลาว.

ทางการคอมมิวนิสต์ลาว ได้จัดพิมพ์หนังสือพุทธประวัติออกมาเพื่อเผยแพร่ไปทั่วประเทศ นับเป็นพุทธประวัติเล่มแรกที่จัดทำขึ้นมาในระดับพรรค ที่ใช้ทฤษฎีมาร์กซ์-เลนิน และแนวทางสังคมนิยมในการบริหาร และสื่อของทางการกล่าวว่า หนังสือจะเป็น “คลังแห่งปัญญา” สำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว กับประชาชนทั่วไประดับชาวบ้านธรรมดา 
       
       ศูนย์กลางพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ร่วมกับคณะกรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้จัดทำหนังสือ “พุทธประวัติสำหรับหนุ่มสาวและชาวบ้าน” ขึ้นมาเพื่อเป็นคติสอนใจ “ให้คนในสังคมปัจจุบันเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนา” โดยค้นคว้าเรียบเรียง และเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน หนังสือพิมพ์ “ปะเทดลาว” รายงาน
       
       หนังสือเล่มนี้เกิดจากการริเริ่มของคณะกรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค ที่ให้ทุนในการจัดพิมพ์ จัดทำ โดยมอบให้ศูนย์กลางพุทธศาสนาสัมพันธ์ อันเป็นศูนย์รวมของสถาบันพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกรชาวลาว ค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นมา หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รายงานอ้างพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก ประธานองค์การดังกล่าว
       
       หนังสือพุทธประวัติในเวอร์ชันของลาว จัดพิมพ์ขึ้นมา จำนวน 20,000 เล่ม และส่งไปยังแขวง (จังหวัด) ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ลงสู่รากฐาน และประชาชนคนหนุ่ทมสาวทั่วไป แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
       
       พระอาจารย์ใหญ่มหาเหวด มะเสไน รองประธานองค์การฯ กล่าวว่า ได้อ่านหนังสือหลายรอบ และยืนยันได้ว่า “จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับชาวพุทธ เพราะว่าบรรจุไว้ด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธประวัติ และยังประกอบด้วยหลักธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละบทอีกด้วย วิธีการนำเสนอซึ่งก็คือ การเขียนเหมาะสมกับยุคสมัย ใช้ภาษาแบบธรรมดา แต่เต็มไปด้วยอรรถรส สนุกสนาน ถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะกลายเป็นคลังทางปัญญา และเป็นสมบัติภายในครอบครัวชองชาวพุทธเรา..”
       
       องค์การพุทธศาสนาลาว ได้แนะนำให้หน่วยงานในระดับแขวง และเมือง ตลอดจนวัดต่างๆ นำเนื้อหาในหนังสือพทพูธประวัติเล่มนี้เป็นคู่มืออ้างอิงในการอบรมบรรดาพระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธในแต่ละท้องถิ่นอย่างทั่วถึง “ปะเทดลาว” กล่าว
       
       ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตลอดเวลากว่าเกือบ 40 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาผู้นำได้ร่วมกับประชาชนเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และทำบุญในเทศกาลต่างๆ เสมอมา. 

ขอบคุณที่มา : 
ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,589 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เพลงชาติกัมพูชา เพลงชาติ : เพลงนครราช (Nokoreach) แปลว่า เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน เนื้อเพงชาติกัมพุชา โซม ปวก เตฝดา เรียกซา มฮา กสัต เยิง ออย บาน รุง เรือง ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง โซม ซรก...
  by Editor Bow
 • ประเทศกัมพูชากำลังเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟใหม่และซ่อมแซมรางเก่าที่มีอยู่เพื่อเดินรถไฟถายในประเทศอีกครั้ง หลังจากหยุดเดินรถไปนานหลายปี เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน : กัมพูชา ตอน 3...
  by Editor Bow
 • ในปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลายประเทศเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขันมากขึ้นด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้การแข่งขันของภาคเอกชนสูงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศพม่า...
  by Editor
 • มาเลเซียเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ในช่วงนั้นกล่าวได้ว่ามาเลเซียมีความใกล้ชิดกับไทยมาก ผู้นำของมาเลเซียในขณะนั้น คือ ตนกู อับดุล ระห์มัน (Tunku Abdul Rahman) นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ