ลบ แก้ไข

"ทีดีอาร์ไอ" ชี้ท่องเที่ยวไทยสู้ประเทศอาเซียนไม่ได้ เหตุภาษาอังกฤษอ่อน

 


 
นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยบทความทางวิชาการเรื่องความท้าทายของแรงงานไทย เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่า ประเทศไทยอยู่ในสภาพเสียเปรียบหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งภาษาอื่นจากนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน ขณะเดียวกันค่าจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีค่าจ้างต่ำกว่าไทยมาก จึงมีโอกาสเข้ามาแย่งงานที่คนไทยเกี่ยงกันทำในหลายตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ซึ่งไทยยังขาดแคลนแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก
 
ทั้งนี้แม้ว่าประเทศไทยจะจัดการเรียนการสอน และมีผู้จบการศึกษาเกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวในระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวนมากก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจทำงานในภาคบริการ โดยเฉพาะการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะบางคนที่จบคิดเลยเถิดว่าเป็นงานที่ หนัก ต่ำต้อย ไร้ศักดิ์ศรี และไม่มีอนาคตจึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
 
"ผู้จบการศึกษาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคิดแต่เพียงว่าเรียนอะไรก็ได้จบง่ายๆ แต่เมื่อจบแล้วก็เสียของไม่สนใจทำงานในสาขาเกี่ยวกับท่องเที่ยว ดังนั้นถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่มีความมุ่งมั่น ที่จะเร่งพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในที่สุดประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประเทศอาเซียนไม่มากดังที่คาดหวังไว้ และอาจเสียเปรียบประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในอาเซียนที่มีความพร้อมกว่าไทย การเร่งจัดทำมาตรฐานสมรรถนะ และทดสอบสมรรถนะให้กับแรงงานไทยที่ทำงาน คาดว่า จะเข้ามาทำงานจะทำให้แรงงานไทยมีความพร้อม ที่จะแข่งขันได้กับทุกฝ่ายที่จ้องจะแย่ง 32 ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่องเที่ยว โดยเฉพาะในประเทศไทย"
 
ทั้งนี้ตามข้อตกลงของไทยกับประเทศในกลุ่ม 10 ประเทศ ได้มีการลงนามตามกรอบความร่วมมือแห่งอาเซียนใน 6 สาขาอาชีพ (32 ตำแหน่งงาน) ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านบริการโรงแรม มีแผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกอาหาร แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการเดินทาง งานบริษัททัวร์ และตัวแทนท่องเที่ยว ซึ่งมีคนทำงานอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวในอาเซียนมากกว่า 25 ล้านคน แต่เมื่อพิจารณาสภาพตลาดแรงงานในด้านดังกล่าว พบว่า ไทยขาดแคลนมากที่สุด ขณะที่มาเลเซียขาดแคลนบางสาขา ขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีแรงงานส่วนเกิน
 
ขณะเดียวกันจากข้อมูลปี 56 ไทยมีแรงงานทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากกว่า 4.8 ล้านคน จากจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 24 ล้านคน กระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวของไทยทั่วประเทศ ซึ่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยยังมีจุดอ่อนที่สำคัญคือ ด้านภาษาต่างประเทศ และความสนใจในอาชีพด้านการท่องเที่ยว ถ้าเทียบกับประเทศที่มีแรงงานส่วนเกินจำนวนมาก และมีประสบการณ์อยู่ในกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ซึ่งประเทศเหล่านี้มีแรงงานระดับล่างทำงานอยู่ในประเทศอาเซียนอยู่แล้ว เช่น แรงงานอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และไทยทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียรวมหลายล้านคน รวมทั้งบางอาชีพในสิงคโปร์ด้วย

ขอบคุณที่มา : 
www.matichon.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,823 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ