ลบ แก้ไข

แกะรอยธุรกิจความงามไทยใน AEC



      การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้จะตามมาด้วยการเปิดเสรีด้านการลงทุนในแถบภูมิภาคนี้ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนมากขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยๆ งามๆ ซึ่งโดยปกติธุรกิจด้านความงามนี้ก็มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกปีไม่เคยถดถอย ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นอย่างไรก็ตามอันที่จริงธุรกิจความงามเราสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น คลินิกความงามที่ไม่ได้ทําศัลยกรรม คลินิกความงามที่ทําศัลยกรรม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และยาธุรกิจเครื่องสําอาง เป็นต้น

     หลังมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน เรามองว่าธุรกิจที่ได้รับผลดีและเร็วที่สุดน่าจะเป็นธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์และยา รวมถึงเครื่องสําอาง เนื่องจากปัจจุบันในเมืองไทยธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยาและเครื่องสําอางมีข้อเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการควบคุมที่เข้มงวดจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. และเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้ที่ทําธุรกิจว่าเมืองไทยเป็นอันดับ 1 ในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนในการขอจดทะเบียนนําเข้า และจัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ยา และเครื่องสําอาง ทั้งนี้หลังจากการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนแล้ว กฎเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการผ่อนคลายลง คือ เครื่องมือแพทย์ยา หรือเครื่องสําอาง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ก็จะเปรียบเสมือนว่าได้รับการรับรองจาก อย. ของไทยด้วย หรือที่เรียกว่า Harmonization ทั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าในทางปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างไร เพราะหาก กฎกติกาของทางราชการไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากประเทศไทยจะไม่ได้เป็นผู้นําแล้ว เรายังจะถอยหลัง แพ้คู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพราะปัจจุบันวิวัฒนาการใหม่ๆ ด้านยาและเครื่องมือแพทย์พัฒนาเร็วมาก หากขั้นตอนการขออนุญาตช้า กินเวลาหลายๆ ปี ในอนาคตเราอาจเห็นคนไทยต้องบินไปรักษาที่ลาว ที่กัมพูชาก็ได้   เนื่องจากประเทศเขามีเครื่องมือและยาที่ทันสมัยกว่าของเรา เพราะไทยเราติดปัญหานําเข้าไม่ได้เป็นต้น ซึ่งมองว่าเมื่อกฎกติกาต่างๆ ได้รับการผ่อนปรนให้เป็นสากล เมืองไทยมียาใหม่ๆ เครื่องสําอางใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆ ที่ทันสมัย ก็จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภค และลงทุนอย่างต่อเนื่อง

      สําหรับธุรกิจคลินิกความงาม มองว่าในระยะแรกๆ จะยังไม่มีผลอะไรมากนัก เพราะยังติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตของแพทย์แพทย์ไทยจะไปทํางานต่างประเทศ หรือแพทย์ต่างประเทศจะเข้ามาทํางานในเมืองไทย ยังต้องผ่านขบวนการสอบใบอนุญาต ซึ่งหาก กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการผ่อนปรน หรือมีความชัดเจนแล้วก็จะเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น และปัจจุบันเองก็มีคลินิกความงามหลายๆ แห่งไปเปิดให้บริการในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วหลายราย ส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกความงามที่ไม่ได้ทําศัลยกรรมเพราะคลินิกที่ทําศัลยกรรมต้องพึ่งพาแพทย์มากเกินไป การขยายการลงทุนจึงทําได้ยาก เพราะแพทย์กว่าจะผ่าตัดเก่ง ต้องอาศัยเวลาฝึกอบรม และเรียนรู้นานหลายปีต่างกับคลินิกที่ไม่ได้ผ่าตัด เน้นการทําทรีตเมนต์และใช้เครื่องมือจําพวกเลเซอร์ไม่ต้องอาศัยฝีมือมาก คลินิกกลุ่มนี้สามารถขยายสาขาได้เร็วกว่าเพราะพึ่งพาแพทย์น้อย

      แต่อย่างไรก็ตาม การทําธุรกิจคลินิกความงามแบบนี้ก็ยากที่จะยั่งยืน เนื่องจากไม่มีตัวขวางการเข้าธุรกิจจากผู้อื่น หรือ Barriers of Entry เพราะใครๆ ก็เข้ามาทําธุรกิจได้ในเวลาไม่นานก็เกิดคู่แข่งมากมาย เกิดการตัดราคากัน เพราะใช้เครื่องมือเหมือนๆ กัน ไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดขายที่ชัดเจน ซึ่งลักษณะเช่นนี้เกิดในตลาดเมืองไทยแล้ว ทั้งแพทย์ดารา เซเลบ นักลงทุน ต่างแข่งกันเปิดคลินิกความงามโดยไม่รู้ว่าธุรกิจจะให้ผลตอบแทนอย่างไร จะไปรอดหรือไม่ ด้วยการแข่งขันภายในประเทศที่สูงขึ้น ทําให้คลินิกหลายๆ แห่งต้องขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาภาพรวมของยอดขายไว้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อสาขาเพิ่มขึ้น สัดส่วนการทํากําไรลดลงทุกปีต่อไปเราจะเห็นการควบรวมกิจการของคลินิกความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับบริษัทที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทเครื่องมือแพทย์หรือยา เพื่อทําให้ต้นทุนการดําเนินธุรกิจต่ําลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคลินิกความงามก็ยังเป็นที่หมายปองของนักลงทุนหลายๆ กลุ่มดังที่เห็นกลุ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อกิจการคลินิกความงามกันด้วยเงินหลายพันล้านบาท และคงมีอีกหลายกรณีตามมา นับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวสําหรับธุรกิจคลินิกความงามของไทยเพื่อหาทางอยู่รอดในตลาดที่แข่งขันอย่างรุนแรงภายใน รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สนามแข่งขันใน AEC ในช่วง 2-3 ปีถัดไป 

ขอบคุณที่มา : นพ.พุฒิพงศ์ภูมิสุวรรณ (ทันหุ้น)

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,950 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ทางการอินโดนีเซียประกาศขยายเขตพื้นที่อันตรายรอบภูเขาไฟซินาบุงทางตะวันตก หลังจากปะทุขึ้นอีกและพ่นก๊าซออกมาไกลกว่าที่คาดกันไว้ โฆษกหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย กล่าวว่า ภูเขาไฟซินาบุงปะทุมากกว่า 50...
  by Editor Bow
 • ผู้ประกอบการเวียดนามหลายรายขยายตัวเข้าไปในประเทศลาว จากการลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างเวียดนามกับลาว บริษัทเวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในนักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ มากที่สุดในประเทศลาวมีเงินลงทุนรวมถึง $...
  by Spider Show
 • กระแสการประท้วงและ การเคลื่อนไหวต่อต้านการเลือกตั้ง ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในหลายประเทศทั่วเอเชีย ปรากฏการณ์ฝ่ายค้านต้านเลือกตั้งในไทย เหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่นๆ อย่างไร...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยและประเทศลาวได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งที่จะเชื่อมโยง ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ในโครงการการเชื่อมต่อการขนส่ง ได้มีการหารือเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคาย...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean