ลบ แก้ไข

หนุนอาชีวะรับมือเออีซี


       ใกล้เข้ามาทุกทีกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี แม้ประเทศไทยจะมีการตื่นตัวกับเออีซีที่กำหนดรวมตัวกันอย่างเป็นทางการในปลายปี 2558 แต่ดูเหมือนปัญหาด้านแรงงานยังแก้ไม่ตก ขณะที่มีการคาดการณ์กันว่า หลังเปิดเออีซีแล้ว แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะไหลทะลักมามากกว่าปัจจุบันซึ่งไม่เพียงแรงงานไร้ฝีมือเท่านั้น แต่แรงงานที่มีทักษะก็จะเข้ามาแย่งงานแรงงานไทยยิ่งขึ้น

       ผลการศึกษาของ ทีดีอาร์ไอ พบว่าถ้ารวมผู้จบสายอาชีพทั้ง ปวช.และ ปวส.เข้าด้วยกันยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.8 ของผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมด เทียบกับผู้จบระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานสูงถึงร้อยละ 61.5 ของผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมด ทำให้ไทยขาดแคลนแรงงานระดับล่างและระดับกลางอย่างหนักตลอดมา โดยสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาชี่ว่าสัดส่วนมีแต่จะเลวลง คาดว่าปีการศึกษา 2557 ต่อ 2558 จะเท่ากับ 71:29  หากปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแบบนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานผู้จบสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาจะถึงขั้นวิกฤต

       ฟังข้อมูลของ ดร.ยงยุทธให้รู้สึกเป็นห่วงอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังเออีซี น่าจะถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรหาทางแก้อย่างจริงจัง โดยดร.ยงยุทธได้เสนอมาตรการจูงใจหรือเปลี่ยนทัศนคติการเรียนให้คนในประเทศหันมาสนใจสายอาชีพ โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจและจริงจังในที่สุดอาชีวศึกษาก็จะกลับมาสร้างชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ขอขอบคุณที่มา : มติชน


 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,469 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean