ลบ แก้ไข

หนุน 'แลนด์ลิงค์' เชื่อม 'อาเซียน-จีน'

 
       นายสุชาติเลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวในการเสวนาเรื่อง "Land Link ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ ASEAN Hub" ว่า จีนได้วางแผนพัฒนา "มณฑลยูนนาน" ให้เป็นประตูเชื่อมต่อกับเอเชียใต้และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยอาศัยการเชื่อมโยงระบบขนส่ง อาทิรถไฟฟ้าถนน เข้ามายังอาเซียน สอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ที่มีกําลังซื้อมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งไปเชื่อมต่อการพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ก่อนจะเสียโอกาสให้กับประเทศอื่น
 
       นายชัยวัฒน์อุทัยวรรณ์กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีทีดับบลิว กล่าวว่า ไทยมีจุดยุทธศาสตร์สําคัญเป็นศูนย์กลางเชื่อมอาเซียน เพราะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยเห็นว่าไทยต้องเร่งทํางานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทําให้ไทยกลายเป็น "ศูนย์กลาง" รวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมต่อจากจีนมาอาเซียน จากเวียงจันทน์มายังกรุงเทพฯ และต่อไปยังมาเลเซีย
 
     อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งคมนาคม คือ ตามแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของไทย เห็นว่ายังขาดการบูรณาการ ต่างจากโมเดลรถไฟชินคันเซ็นเชนของญี่ปุ่น ที่มีโมเดลพัฒนาเชื่อมต่อกับความเป็นเมือง โดยพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า ที่พักอาศัย รวมถึงย่านการค้าควบคู่กัน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปพร้อมกัน
 
     นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากมีการวางโมเดลการพัฒนาระบบขนส่งที่ชัดเจน เชื่อมโยงระบบขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มอาเซียน จะทําให้ไทยมีความโดดเด่นหลายด้านจูงใจต่างชาติเข้ามาตั้งสํานักงาน เป็นโอกาสของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพราะราคาอสังหาฯของไทยเมื่อเทียบกับอาเซียนถือว่ายังมีราคาถูก  ขณะเดียวกัน ไทยยังมีโอกาสเข้าไปแข่งขันลงทุนในต่างประเทศด้วยความได้เปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่า
 
    ด้านนายจํานง บัวไขย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA กล่าวว่า การพัฒนาอสังหาฯไทยกับการพัฒนาสาธารณูปโภคยังขาดความแน่นอน ทําให้ภาคอสังหาฯไม่สามารถเติบโตไปกับการพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อประกาศการพัฒนาโครงการขึ้นมา ก็จะเกิดการเก็งกําไรที่ดินเกินความจริง อาทิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 2.2 ล้านล้านบาทในรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นต้น
 
    ดังนั้นการที่รัฐบาลจะประกาศโครงการใดๆ ออกมาควรจะมีการพัฒนาจริงๆ เพื่อป้องกันการเก็งกําไรล่วงหน้า

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,972 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ