ลบ แก้ไข

เปิดใจทูตนิวซีแลนด์ชี้ไทยเนื้อหอมสุดในอาเซียน

       

 

       หนึ่งประเทศที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเชิญชวนคนไทยไปขยายธุรกิจในประเทศคือ "นิวซีแลนด์" 

       รูเบ็น เลเวอร์มอร์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศนิวซีแลนด์และไทยมีความร่วมมือกันหลายด้าน โดยด้านเศรษฐกิจในปี 2556 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์แบ่งเป็นการส่งออกสินค้ามาไทยมูลค่า 703 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์


     ทั้งนี้ไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากของผู้ประกอบการนิวซีแลนด์โดยสินค้าของนิวซีแลนด์ที่เข้ามาทําตลาดในไทยจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นสินค้านม อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าเพื่อการพาณิชย์ (คอมเมอร์เชียลโปรดักส์) ต่างๆ

     ขณะที่สินค้าไทยที่ส่งไปทําตลาดในนิวซีแลนด์ได้แก่ยานยนต์รวมถึง รถบรรทุกรถตู้แอร์โพลีเมอร์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ยางรถยนต์และสินค้าไทยที่จะมีศักยภาพเข้าไปทําตลาดในนิวซีแลนด์ในอนาคตคือภาชนะบรรจุพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม

    เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์กล่าวต่อว่า นักธุรกิจนิวซีแลนด์หลายกลุ่มสนใจเข้ามานําสินค้ามาทําตลาดและลงทุนในไทย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ไอทีน้ํามัน และพลังงาน เนื่องจากมองว่าไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเห็นโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จึงมีโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนและขยายการทําธุรกิจมากขึ้น

    ผู้ประกอบการนิวซีแลนด์สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสําคัญหรือทําตลาดต่อไปในอาเซียนได้ 
โดยประเทศไทยมีจุดเด่นหลายประการ เช่น เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเป็นซัพพลายเชนระดับโลกที่
สําคัญอย่างมาก ส่งผลให้นักลงทุนจากประเทศทั่วโลกสนใจเข้ามาลงทุนในไทย เพื่อผลิตสินค้าส่งออกไป
ในตลาดอาเซียนได้เป็นอย่างดีในระยะตอไป

    นอกจากธุรกิจนิวซีแลนด์ที่สนใจเข้ามาขยายการลงทุนในไทย ทางฝั่งนิวซีแลนด์ก็ต้องการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในนิวซีแลนด์เช่นกัน โดยจุดเด่นของนิวซีแลนด์คือ เปิดกว้างรับนักลงทุนต่างชาติและไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าตลาดในประเทศมีกําลังซื้อที่ดีและเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ทั้งนี้กฎระเบียบของนิวซีแลนด์เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติอาทินักธุรกิจสามารถติดต่อจัดตั้งธุรกิจในนิวซีแลนด์โดยจะใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้น รวมทั้งนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยด้านการลงทุนและการทําธุรกิจ มีอัตราภาษีที่ต่ําที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 28% พร้อมเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติ

   สําหรับอุตสาหกรรมหลักของนิวซีแลนด์คือ ไอทีคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากและเป็นธุรกิจระดับโลก ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกในสัดส่วน 90% โดยตลาดส่งออกหลักคือ ออสเตรเลีย จีน และสหรัฐ

ขอขอบคุณที่มา : โพสต์ทูเดย์
 
 

Editor
ชม 1,847 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ