ลบ แก้ไข

“ฮุนเซน” แนะนักศึกษาตั้งใจหาความรู้เพิ่มความสามารถรับประชาคมอาเซียน

“ฮุนเซน” แนะนักศึกษาตั้งใจหาความรู้เพิ่มความสามารถรับประชาคมอาเซียน

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาขณะกล่าวอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อเดือนส.ค. 2557 ผู้นำกัมพูชาชี้ว่านักเรียนนักศึกษาของชาติควรศึกษาหาความรู้เพิ่มความสามารถของตัวเองเพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานขณะที่อาเซียนกำลังรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวในปีหน้า.-- Agence France-Presse/Cambodia National Assembly.

นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา เรียกร้องให้บรรดานักเรียนนักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานภูมิภาค เมื่ออาเซียนกำลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวในปลายปี 2558 
       
       “ในบริบทของโลกาภิวัตน์ การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ นั้นรุนแรงและตึงเครียด” ผู้นำกัมพูชากล่าวในการบันทึกเทปโทรทัศน์สำหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ ปี 2557-2558
       
       ฮุนเซน กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ และการศึกษาที่มีคุณภาพจะทำให้กัมพูชาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับชาติสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ สอดคล้องต่อแนวคิด “หนึ่งประชาคม หนึ่งเป้าหมายปลายทาง” ในปี 2558
       
       สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 และกำหนดให้วันที่ 31 ธ.ค.2558 เป็นการเริ่มต้นของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะทำให้ภูมิภาคเปิดเสรีการไหลเวียนของสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ เงินทุน และการลงทุน
       
       พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ยังกล่าวว่า กัมพูชากำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในปี 2573 และเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2593
       
       ธนาคารโลก จัดกลุ่มประเทศต่างๆ ในโลก โดยกำหนดให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง คือ ประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 4,036-12,475 ดอลลาร์ ขณะที่กลุ่มประเทศรายได้สูง กำหนดให้รายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 12,476 ดอลลาร์ โดยในปีที่ผ่านมา กัมพูชามีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่ 1,043 ดอลลาร์. 

ขอขอบคุณที่มา : 
ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,870 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ