ลบ แก้ไข

ผลักดันอาเซียนหนุนเอสเอ็มอีลดช่องว่างทางศก.-แก้ไขความยากจน เล็งเพิ่มบทบาทของคนรุ่น ใหม่-สตรี              เว็บไซต์มิซซิมา สื่อของทางพม่ารายงานอ้างคํากล่าวของประธานาธิบดีเต็งเส่ง ของพม่า ระหว่างพิธีเปิดการประชุมการลงทุนและธุรกิจแห่งอาเซียนว่า ทางผู้นําพม่าได้เรียกร้องให้ผู้นํากลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และบรรเทาความยากจนในประเทศ

             ขณะเดียวกัน ผู้นําพม่ายังระบุว่าด้วยความสําคัญของเอสเอ็มอีในอาเซียนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และสร้างรายได้ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียม และลดช่องว่างในภูมิภาคด้วย

             จากความสําคัญดังกล่าว เต็งเส่งได้ระบุว่า สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน(อาเซียน-บีเอซี) ควรที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อมเป็นอันดับแรกๆ

             พร้อมกันนี้ผู้นําพม่ายังกล่าวว่า เห็นความก้าวหน้าในความพยายามของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามในการลดช่องว่างในการพัฒนา โดยความก้าวหน้านี้มีผลมาจากภาคการผลิต การลงทุน การค้าและภาคการบริการภายในประเทศที่ดีขึ้น

            ทั้งนี้เมื่อรวม 10 ประเทศอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน จะทําให้จีดีพีอาเซียนอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก

ขอขอบคุณที่มา : โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,894 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ