ลบ แก้ไข

'ประสาร' สะกิดแบงก์ตื่นตัวรับ AEC แข่งดุ


         "ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บรรยายเรื่อง "นับถอยหลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC" ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า การเตรียมพร้อมสู่เออีซีมีมิติต่างๆ ที่ท้าทาย เพราะโลกเปิดกว้างมากขึ้น การค้าการลงทุนต่างๆ ก็ขยายมากขึ้น และมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น หากเรายังอ่อนแอ ก็อาจทําให้เสียเปรียบประเทศต่างๆ
ในอาเซียนได้


        ดังนั้น ในมิติทางการเงิน ผู้ว่าการ ธปท.จึงชี้ว่ามีสิ่งที่ต้องระมัดระวังใน 3 ด้าน
 
        ด้านแรกที่ต้องระมัดระวัง คือ การดูแลเสถียรภาพด้านการเงิน เพราะประเทศสมาชิกในเออีซีต่างมีความแตกต่างด้านพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านเงินทุนต่างๆ ที่แตกต่างกัน หากเราไม่ดําเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ก็มีสิทธิ์ที่จะกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ภายใต้เศรษฐกิจที่เปิดกว้างขึ้นได้

        ด้านที่ 2 คือ ต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะมีการแข่งขันมากขึ้น และ เวลานี้ในประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถลงทุนได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า จากต้นทุนในประเทศที่ต่ําและค่าแรงต่ำที่กว่าประเทศไทย เรื่องนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทําไม
ในปัจจุบันจึงได้เห็นการปรับลดภาษีลงหลายๆ ตัว โดยเฉพาะภาษีนิติบุคคล ที่
ลดลงจากระดับ 30% มาสู่ 20% ในปัจจุบัน ซึ่งหากไม่ลดลง ไทยจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านไม่ได้
 
        ด้านที่สาม คือการให้บริการด้านการเงิน และการแข่งขันด้านการเงินของสถาบัน การเงินที่จะสูงขึ้น มากขึ้น และร้อนแรงขึ้น ดังนั้น สถาบันการเงินต่างๆ ต้องตื่นตัว และเห็นได้ว่าปัจจุบันมีธนาคารต่างประเทศเข้ามาให้บริการในประเทศมากขึ้น ผ่านการเข้ามาร่วมลงทุนกับธนาคารในประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้หากสถาบันการเงินไทยไม่ปรับตัว ลูกค้าที่เคยอยู่กับสถาบันการเงินไทยก็อาจไหลไปสู่สถาบันการเงินอื่นๆ ของต่างชาติที่ให้บริการทางการเงินที่ดีกว่า ต้นทุนถูกกว่าได้

      ส่วนมุมของฝ่ายกํากับดูแลสถาบันการเงิน ธปท.ก็มีภารกิจ คือ การพยายาม ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยการพยายามสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนภายใต้นโยบายการเงินและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ ทั้งนโยบายการเงิน นโยบายดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการพยายามดูแลให้มั่นคง ยั่งยืน

      สิ่งที่รักษาคือเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยทําให้สถาบันการเงินเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ในด้านระบบชําระเงินก็ให้มีต้นทุนที่ราคาถูกและปลอดภัย

      ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวด้วยว่า รูปธรรมของการดูแลดังกล่าวสะท้อนจากนโยบายการเงินของไทยที่เข้มแข็ง ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น การมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น ในภาวะที่โลกมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
การมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นจะช่วยชะลอเงินไหลเข้าไหลออกได้เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนที่ข้ามพรมแดน หากมีอะไรไปขัดขวาง ไม่ให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าออกได้ฉับพลัน ก็มีผลกับกลไกการเคลื่อนไหวของตลาด


       อีกด้าน ธปท.ได้คลายกฎเกณฑ์การเคลื่อนย้ายเงินทุน เพื่อสร้างความสมดุล และด้านที่สามคือการมีมาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันการไหลเข้า-ออกที่ผิดปกติ

      โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ดีและเห็นได้จากช่วง 3-4 ปีที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจไทยก็สามารถบริหารจัดการและปรับตัว เพื่อรับแรงกระแทกจากวิกฤตต่างๆ ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพการเงินนิ่ง ลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและลดแรงกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติภายในประเทศได้

       ทั้งหมดนี้จึงเป็น 3 สิ่งที่ภาคสถาบันการเงินไทยต้องระมัดระวังหลังเข้าสู่เออีซีโดยสมบูรณ์และ
เป็น 3 ด้านที่ ธปท.ในฝ่ายกํากับดูแลนโยบายสร้างได้สภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยเป็นรากฐานที่แน่นหนา
เพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่จะมาพร้อมกับเออีซีในปี 2558 

       ทั้งหมดนี้จึงเป็น 3 สิ่งที่ภาคสถาบันการเงินไทยต้องระมัดระวังหลังเข้าสู่เออีซีโดยสมบูรณ์และเป็น 3 ด้านที่ ธปท.ในฝ่ายกํากับดูแลนโยบายสร้างได้สภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยเป็นรากฐานที่แน่นหนาเพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่จะมาพร้อมกับเออีซีในปี 2558 

ขอขอบคุณที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
  
 

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,261 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2556 อยู่ที่ 5.42% ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากเศรษฐกิจของปี 2555 แสดงผลงานได้แย่ที่สุดในรอบมากกว่า 10 ปี ตามรายงานของทางการที่เผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุในรายงานว่า...
  by Editor Bow
 • นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมาตรการเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบNational Single Window(NSW) นั้น หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบ...
  by dogTech
 • กระทรวงการโรงแรม และการท่องเที่ยวพม่า เผยว่า การเปิดตัวโรงแรมใหม่ดังกล่าว จะทำให้พม่ามีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 37,027 ห้อง เทียบกับในปีที่แล้ว ที่มีอยู่มากกว่า 30,000 ห้องของโรงแรมทั้งหมด 923 แห่ง อย่างไรก็ดี...
  by Editor Bow
 • พม่าได้ยกเลิกการชั่งน้ำหนักสินค้า และสิ่งของต่างๆ เป็น ปอนด์ (Pound) เลิกการวัดความยาวเป็น นิ้ว (Inch) หรือหลา (Yard) ฯลฯ ตาม ระบบอังกฤษ ที่ใช้มาแต่เดิม และหันมาใช้กิโลกรัม เซนติเมตร หรือเมตร ที่เรียกว่า ระบบเมตริก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean