ลบ แก้ไข

เจาะยุทธศาสตร์ "ซีพีเวียดนาม" มุ่งสู่อาหารแปรรูป-รับมือ TPP

     


      หลังประเทศเวียดนาม ใช้นโยบายเศรษฐกิจโด๋ยเม้ย หรือการเปิดประเทศ ตั้งแต่ปี 2529 เพื่อ ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลาง ด้วยปัจจัยดึงดูด คือ การเมืองมีเสถียรภาพ ต้นทุนแรงงานต่ําทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้มีนักลงทุนจากต่างชาติให้ความสนใจจํานวนมาก

       บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ธุรกิจการเกษตรครบวงจรของไทยได้เข้ามาลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2531 เริ่มจากเปิดสํานักงานการค้าที่นครโฮจิมินห์ก่อนก่อตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกภาคใต้ที่จังหวัดด่องไน เป็นแห่งแรก ขยายไปสู่ธุรกิจเพาะเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ส่วนทางภาคใต้เน้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม และปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ เพื่อการส่งออก บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง

       ในปัจจุบัน ซีพีเวียดนาม มีโรงงานอาหารสัตว์ 8 แห่ง โรงงานอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ําครอบคลุมทั้งประเทศโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์บก 2 แห่ง ที่กรุงฮานอยและด่องไนโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งที่เมืองเว้กับ จังหวัดด่องไน และโรงงานแปรรูปปลาแพนกาเซียสดอร์รี่ ที่จังหวัดเบ๊นแจ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารซีพีได้แก่ ซุ้มไก่ย่างห้าดาว ร้านซีพีเฟรชมาร์ท และร้านซีพีช้อป

      การลงทุนของซีพีเวียดนาม ภายใต้ชื่อ "ซีพีเวียดนาม คอร์ปอเรชั่น" ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม โดยมีซีพีเอฟ ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 29.18 ร่วมกับ ซีพีโภคภัณฑ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ร้อยละ 70.82 มีมูลค่าการลงทุนถึงปัจจุบัน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยจํานวนบุคลากร 1.5 หมื่นคน ส่วนผลประกอบการในปี 2556 มีรายได้ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2557 มีรายได้เฉพาะ 9 เดือนแรกรวม 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

      สุขสันต์เจียมใจสว่างฤกษ์รองประธานกรรมการ ซีพีเวียดนาม เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทําให้ซีพีเวียดนามประสบความสําเร็จ มาจากพื้นฐานธุรกิจด้านการเกษตร โดยมีธุรกิจอาหารสัตว์และฟาร์มสุกรเป็นหลัก ขณะเดียวกันยังมีธุรกิจสัตว์น้ํา กุ้ง และปลา แต่ในอนาคตจะค่อยๆ เน้นธุรกิจแปรรูปอาหารมากขึ้น ขณะนี้ได้ส่งทีมงานไปศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทแม่ในไทย และเริ่มทําการตลาดสินค้าบางตัวในเวียดนาม

     โดยตั้งแต่ปี 2558 จะเน้นไปที่ไส้กรอกเป็นหลัก เพราะเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อน จึงมีความนิยมอาหารประเภทนี้รวมทั้งไก่ทอด ไก่ย่าง ลูกชิ้นปลา และสินค้าใหม่คือไส้กรอก ที่มีจุดเด่นคือเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน ฉีกรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งผลิตขึ้นเป็นแห่งแรก ขณะเดียวกัน การแปรรูปปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุบแป้งทอด เบอร์เกอร์ปลา โดยเน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก

     อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอีก 5-6 ปีข้างหน้า การเกษตรของเวียดนามจะกลายเป็นแบบอุตสาหกรรมมรัฐบาลจะกําหนดโซนนิ่งการเกษตรขึ้นแต่ละจังหวัด ที่สําคัญ เวียดนามให้ความสนใจใน

    ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ทีพีพี) เพื่อมุ่งลดภาษีนําเข้า เปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน โดยเน้นตลาดสิ่งทอ สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนาม ไปยังสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงไม่เกินกลางปี 2558 ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 

     แม้ซีพีเวียดนาม อาจได้รับผลกระทบในเรื่องวัตถุดิบ เนื่องจากจะต้องนําเข้าจากประเทศสมาชิกเท่านั้น และจะมีสินค้าอาหารแช่แข็งจาก กลุ่มประเทศทีพีพีเข้ามาตีตลาด แต่ฝ่ายผู้บริหารมองว่า แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องสินค้าเกษตร แต่ก็อาจส่งผลดีต่อการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสหรัฐอเมริกาและชิลี ทําให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตจะถูกลง อีกทั้งคนเวียดนามนิยมบริโภคอาหารสด เฉกเช่น หมูสด ไก่สด
มากกว่าอาหารแช่แข็ง


     นับเป็นความท้าทายที่ธุรกิจไทยในเวียดนามเฉกเช่น "ซีพีเวียดนาม" จะต้องรับมือต่ออุปสรรคจากการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตอันใกล้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ASTV ผู้จัดการรายวัน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,866 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซียโดยมี 90 จุดข้ามชายแดนใน...
  by dogTech
 • น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา นักธุรกิจหญิงชายแดน จ.เชียงราย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแม่โขง เดลต้า ดําเนินธุรกิจโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท...
  by Editor
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by dogTech
 • มะกันหนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในไทย แก้ปัญหาการเมืองด้วยสันติวิธี เป็นประชาธิปไตย สะท้อนเจตจำนงของคนไทยและส่งเสริมหลักนิติรัฐ... เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. สำนักข่าวเอพี เอเอฟพี และบีบีซี รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean