ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีเร่งเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียน จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

 
นายกรัฐมนตรีเร่งเดินหน้า

         นายกรัฐมนตรีเร่งเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียน จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ร่วมกับประเทศมาเลเซีย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" กรณีการเดินทางเยือนประเทศอาเซียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งสองประเทศเตรียมเร่งพัฒนาความร่วมมือด้านศุลกากรการค้าผ่านแนวชายแดน โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการทั้งด้านการบริการตรวจคนเข้าเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาด้านตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เตรียมการเฉลิมฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุนไว้กว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การขยายการส่งออก ทั้งด้านเกษตร ข้าว ยางพารา รวมทั้งเตรียมเปิดบริการรถโดยสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคกลางของเวียดนาม การสนับสนุนสายการบินต้นทุนต่ำเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ
สำหรับการเยือนมาเลเซียได้หารือถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซีย พร้อมเดินหน้าสานต่อกระบวนการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ซึ่งไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ เพื่อให้กระบวนการพูดคุยเป็นไปตามหลักสากล ส่วนด้านเศรษฐกิจทั้งสองประเทศกำหนดส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายจากปีละ 8 แสนล้านบาท เป็น 1 ล้านล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลกจาก : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,553 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech
 • ชาวจีนมาเยือน ไต้หวันมากเป็นประวัติการณ์ถึง 2.85 ล้านคน แม้ว่าจำนวนผู้เดินทางเป็นกลุ่มลดลงเล็กน้อยเพราะจีนประกาศกฎหมายการท่อง เที่ยว ทางการไต้หวันแจ้งว่า ปีที่แล้วมีชาวจีนเดินทางมาไต้หวันแบบอิสระ 522,000 คน...
  by Editor Bow
 • 8 อาชีพเสรีในอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ได้กาหนดเป้าหมายให้เป็นปีที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศเปลี่ยน...
  by Editor Bow
 • ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean