ลบ แก้ไข

อู่ซ่อมรถ' โอกาสใหม่ในลาว


จากผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมการจัดทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน(ASEAN Niche Market Mapping) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึง สปป.ลาวว่าแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรในประเทศเพียง 6 ล้านคน แต่มีบทบาทเสมือนเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย และเป็นประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด มีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรองจากจีน

รายงานของ สสว.ระบุเมืองเป้าหมายการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์แขวงหลวงพระบาง และแขวงจําปาสัก สินค้าที่มีโอกาสในการเข้าตลาดนี้คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มทําความสะอาดผ้า กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม เครื่องประดับมีดีไซน์ยากันยุงฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกลอุปกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะเครื่องพรวนดินและกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก เครื่องจักรแปรรูปสินค้าการเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กลุ่มสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่ โดยเฉพาะล้อแม็กซ์ฟิล์มกรองแสง GPS เครื่องเสียง

และ..อู่ซ่อมรถ!สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการผลักดันธุรกิจของไทยออกสู่อาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่ง เพราะเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์และส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงมีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญ จึงต้องเร่งผลักดันกลุ่มธุรกิจนี้ให้มีการขยายฐานการผลิตออกไป

ปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศสปป.ลาวถือว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรชาวลาวเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากรในประเทศยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ลาวยังมีโครงการทางเศรษฐกิจระยะยาวผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียน ซึ่งก็จะมีนักลงทุนทั้งจีนเวียดนาม ไทย ต่างเข้าไประดมทุน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของลาวดีขึ้น อีกทั้งชาวลาวยังนิยมสินค้าไทยเป็นจํานวนมาก ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งหากนักลงทุนสนใจที่จะไปลงทุนธุรกิจอู่ซ่อมรถจึงไม่ได้หมายถึงการให้บริการคนลาวเท่านั้น แต่ยังบริการคนทั้งอาเซียนที่เข้าไปทําธุรกิจหรือพักพิงในประเทศลาวด้วยเพราะโฉมหน้าของสปป.ลาวภายหลังเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ดร.อ๊อด พงสะหวัน เจ้าของธนาคารพงสะหวัน ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนชั้นนําในสปป.ลาว บอกว่าในอนาคตลาวจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินเหมือนสิงคโปร์ปัจจุบันธนาคารทั่วโลกกําลังแห่เข้าไปตั้งสาขาในลาว จากในอดีตที่มีธนาคารเพียงไม่กี่แห่ง และส่วนใหญ่เป็นธนาคารของรัฐ ทว่า! วันนี้ธนาคารในลาวเพิ่มเป็น 28 แห่ง และกําลังจะเพิ่มเป็น 50 แห่งภายในเวลาอันใกล้นี้

ดร.อ๊อดกล่าวว่า ทรัพยากรของลาวมีมาก แต่นักธุรกิจไทยยังไม่กล้าเข้าไปลงทุนในลาว เพราะไม่รู้จะไปหาใคร กลัวมีปัญหา ทั้งที่ไทย-ลาวมีจุดดีด้านการสื่อสารภาษาเดียวกัน ทํายังไงจึงจะต่อยอดได้ไทยกับลาวแยกกันไม่ออก ถ้าจับมือกันดีๆ รับรองว่ายิ่งใหญ่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สยามธุรกิจ

ปัญญา สุเดชะ เจ้าของอู่ซ่อมรถเคลฟเวอร์โมดิฟาย กล่าวว่าสนใจเข้าไปลงทุนเปิดอู่ซ่อมรถในลาว โดยกําลังศึกษากฎระเบียบในการเข้าไปลงทุน เขามองว่าคนลาวกับคนไทยเป็นพี่น้องกัน การสื่อสารไม่ยาก และอุตสาหกรรมของลาวกําลังเติบโต ความต้องการใช้รถมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ยังไม่มีหรือมีก็น้อยมาก ยิ่งเมื่อเป็นเออีซีโอกาสการเปิดอู่ซ่อมรถก็น่าจะยิ่งง่ายมากขึ้น หรือหากยังเข้าไปเปิดในลาวไม่ได้ก็จะใช้วิธีเปิดแฟรนไซส์ตามจังหวัดชายแดนที่ติดกับลาว เพื่อให้บริการคนในพื้นที่และคนลาวที่จะข้ามาใช้บริการ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 5,967 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ